Библейско разбиране за Възкресението: Физическо или Духовно: Теология Есе


Възкресение означава завъзвръщане към живот след смъртта. Възкресението на мъртвите е стандартно есхатологично вярване в Авраамовите религии; Евреи, Християни и Мюсюлмани.


Библейската концепция за 
ВЪЗКРЕСЕНИЕТО

Исус казва: “Остави мъртвите да погребат своите мъртъвци.“ 2 (І Сол. 4:16, Мат. 27:52). Исус нарича “мъртви” хора, чиито тела са физически живи. Той има в предвид, че намирайки се далеч от любовта на Бог, те обитават в сферата на Сатанинското господство. Подобно, Исус порицава неверниците от църквата в Сардис: “Зная твоите дела, че на име си жив, но си мъртъв.” 3 (Откр. 3:1). Казвайки, че “който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее” 4 (Йоана 11:25), Исус уточнява, че не трябва да се притесняваме за физическата си смърт, а за вечния си живот, който е в духовния свят и зависи от състоянието на духа и сърцето ни. Исус казва: “Който иска да спечели живота си, ще го изгуби, а който го изгуби, ще го опази.” 6 (Лука 17:33).


Смъртта, причинена от Грехопадението

Бог предупреждава Адам и Ева, "но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш" (Битие 2:17). Консумирайки Забранения плод те се отделят от Бог - умират духовно. Но физически те продължават да живеят. Физическата им смърт не е резултат от Грехопадението. Всеки човек трябва да развие духа и сърцето си във физическия живот, след което да отиде и живее вечно в духовния свят, който също е субстанциален, но от духовна (нетленна) субстанция, осезаема за петте ни духовни сетива.

Затова Франчезо в послание от духовния свят описва, че на хората, които не са развили духа си, духовните сетива също не са развити; Затова, отивайки в духовния свят те живеят в тъмнина и страдание. Не Бог определя мястото им в отвъдното. Собственият им начин на живот на земята определя тяхното духовно състояние.

Възкресението в Последните дни

Кое в действителност се възкресява - духът или тялото? Божествения принцип разкрива разрешава теологически дебат на Християнството; физическо или духовно е очакваното възкресение в Последните дни? Възкресение с духовни тела в Небето, или материално възкресение с възстановено физическо тяло?

Повечето християни вярват, че Исус възкресва от мъртвите и се възнася на Небето. Четем в Библията как Исус им се явява минавайки през заключени врати. Следователно това не е материалното тяло, а както Библията казва, духовно тяло, което е нетленно и вечно.

Факт е, че Исус и възкресените светии не се разхождат между нас във физическия свят. Те са в духовния свят, с нетленни духовни тела. От друга страна, документирани случаи на завръщане към живота от клинична смърт, са пример за възкресение от типа на Лазар. Тялото му все още не е раградено. Духът се връща и той живее физически още определен брой години, след което умира и чак тогава отива в духовния свят.

Нива на възкресение в Духовния свят

Най-общо духовният свят може да се раздели на четири нива; Адът, Средни нива, Раят и Небесното Царство. Всяко от тях има стотици под-нива според състоянието на хората. Съществуват книги изпратени като послание от духовния свят, които описват с подробности живота там. Д-р Сан Хан Лии описва в осем книги срещите с различни личности от различни нива на духовния свят. В това число са Библейски личности, като Ева, Аврам, Исус, Апостолите; религиозни лидери, като Мохамед, Буда, Конфуций. Описва и хора от ада, като Ленин, Сталин, Хитлер и др. Как живеят? На какво ниво са? За какво съжаляват?

Франчезо, в "Скитника в духовните земи," описва Ада и постепенното възкресение на хора от по-нисшите духовни сфери, към по-висши и светли нива. Емануел Сведенборг, посещава духовния свят в сънищата си и описва всякакви ситуации. Антони Боржа описва подробно живота в Рая. Жителите му често слизат да помагат на хора от Средния духовен свят, но дори за тях процесът на възкресение е много труден. Раят не е Небесното Царство, а само предверието му, където хората с добри сърца чакат за отварянето на Небесното Царство при Второто Пришествие на Христос.

Библейско разбиране за Възкресението: Физическо или Духовно: Теология Есе

Християнство и Теология: Христология - божественото и човешкото естество на Исус Христос


Християнство и теология: 
Христология - божественото и човешкото естество на Исус Христос: Исус, бог или човек?Християнство и Теология: Христология - божественото и човешкото естество на Исус Христос


Евреите виждаха в Исус сектант и самообявил се Месия. Но с краткият си живот, Исус е човекът оказал най-голямо влияние върху човешката история. Библията го нарича Втория Адам. Защо? Ако пръвия Адам не достигна съвършенство, какво тряба да възстанови възстановения - безгрешен Адам?

Христологията е част от християнската теология, която се занимава с всички въпроси, отнасящи се до божественото и човешкото естество на Христос, събитията в живота му и неговото трайно влияние в света.

Но около 300 години след смъртта му, разбиранията за личността на Христос рязко се променят. До 843 г. християнските догми са категорично утвърдени и повече не може да има никакви разисквания върху приетите от седемте събора теологически формулировки. Може да звучи смешно, но дори Исус вече трябва да си мълчи. Голяма работа, че самият той предупреждава в Библията, че има още много неща да ни каже.

Изкривения образ на Исус в Християнството

В тесногледите си теологически борби, свързани с незначими дреболии, най-съществените въпроси за личността, живота и целите на Хритос биват изцяло пренебрегнати. Но ако искаме да имаме правилна и искрена вяра, трябва да ги зададем.

Ако Исус е предизвикал такъв ефект за краткия си три годишен период на обществена мисия, възниква въпросът; Какво би станало, ако вместо да го разпънат хората го бяха приели? Ха.. ха.. смешното е, че в Стария Завет са описани пророчества за двете възможности - да бъде убит или да бъде приет. Кои мислите са повече? Познайте!

На световно събиране, най-добирте теолози - познаващи всеки текст от Библията, както произхода и периода на написване, са запитани, "Дали Исус е очаквал да изпълни своята мисия още прижива, без да има нужда от Второ Пришествие?" Всички единодушно отговарят - "Да!". Има достатъчно Библейски знаци, за да разберем, че ако Исус бе останал жив, той със сигурност щеше да създаде семейство. Ето някои категорични доказателства за това:

Искал ли е Исус съпруга

1. Защо Исус е искал майка му да го съчетае? Да, четем, че Исус се кара с майка си, понеже тя се притеснява за чуждата сватба, а не за неговата. Това наистина е описано в Библията. Според тогавашанта традиция родителите му са тези, които е трябвало да го съчетаят и подготвят сватбата му. Но в друг цитат в Библията четем, че Майка му и братята му са го считали за луд. Странно е, че християнските теолози пренебрегват тези немаловажни цитати.

Според христологията, Исус е единственият роден без грях човек след Адам и Ева (да не забравяме, че и те са били такива). Следователно, най-важните въпроси, които трябва да разберем са: Какъв би бил ефекта, безгрешен човек да създаде семейство? Нима децата на Исус нямаше също да бъдат безгрешни? Нямаше ли потомството на Исус също да има сила над Сатана и злите сили?

Задаване на тези въпроси ни кара да обърнем по-голямо внимание на следния факт. На световно събиране на най-добритеотговора на тези теолози. Смятал ли е Исус, че Божието царство ще дойде още във негово време? Теолозите единодушно се съгласяват, че и думите и делата на Исус категорично показват, че това е трябвало да се осъществи по време на живота му.

Сега разбираме, защо когато Християните учат Теология, често осъзнават фалша и невежеството на необразованите в теология пастори. В невежеството си, Пасторите постанно повтарят, като мантри, едни и същи изкривени разбирания за Исус. Задкулисната цел на Сатана, чрез това, е да предотврати възможността да разберем думите на Исус.

Семето на Исус символ ли е

2. Как трябва да дойде Царството небесно? Отговорът е даден от Исус в притчите за 'Семенцето' и 'Синоповото зърно'.

"Царството небесно прилича на синапово зърно, което човек взе, та посея на нивата си, което е най-малко от всички семена, но, кога израсте, бива по-голямо от всички злакове и става дърво, тъй че птиците небесни прилитат и се подсланят под клоните му." (Матея 13:31-32)
Какво символизира семенцето? Как от едно почти невидимо семенце може да се промени цялото човечество? Ако го кажем директно: Какво е семето на Исус? Безгрешно! Спермата е такова миниатюрно семенце. Какъв би бил резултата, ако това безгрешно семенце бе посято?

Помислете за историческите последствия, ако Исус имаше безгрешно потомство. Точно както самият Исус описва Небесното царство, то е като едно семенце от което ще израстне огромно дърво; Безгрешно семейство, прерастващо в род, наиция и свят на доброто, отделени от Сатана.

Малкото семенце, за което Исус говори, от което ще се появи Небесното царство, е не друго, а семето на Месията (Христос).  Първият Адам дава началото на грешното потомство (дивото дърво), а Вторият Адам, Исус, трябваше да даде началот на безгрешно потомство (Истинското маслиново дърво, Истинската лоза), към която грешното човечество да се присади.

Но понеже Исус е бил убит това не се осъществява и естествено Божието царство не идва, а се налага да има Второ пришествие в плът (Трети Адам).

Защо Сватбата на Божия син е толкова важна

3. Защо Библията описва Второто пришествие във връзка със Сватба? Библията буквално заявява, че за него ще бъде подготвена "съпруга". Християните днес вярват, че те са съпругата на Христос.

Но Библията казва точно обратното, че точно Христяните е много вероятно да не пожелаят да дойдат на 'Голямата Сватба'. Исус сравнява идването на Божието царство при Второто пришествие със 'Голяма Сватба'. Но предупреждава, че 'поканените' (християните), може да не дойдат и ще се наложи Бог да събере 'други' (невярващи и от други религии).

Адам и Ева не установиха истинско семейство и потомството им бе свързано със линията на Сатана. Исус бе убит и не възстанови Истинско семейство и Божията потомствена линия. Господа на Второто пришествие трябва да установи първото Истинско семейство и възстанови Божията потомствена линия на земята, за да може цялото човечество да се присади към нея и отдели от Сатана.

Имат ли потомство Исус и Мария Магдалена

Има сведения за такава връзка в писанията. Исус е целувал и прегръщал Мария Магдалена. Но тези цитати не показват реална семейна връзка, а само желание за създаване на такава. За съжаление Иисус бива убит преди да успее да има деца.

Помислете си, ако Исус имаше 10 деца и всяко от тях имаше по 10 деца, то колко съвършенни и безгрешни хора щеше да се появят преди още Исус да достигне 70 години. Това щеше да гарантира края на Сатанинската история и началото на Божия свят на доброто.

В тази светлина можем да разберем защо "ние трябва да се присадим към дървото на Исус". Изяснява се в каквъв смисъл той е "Истинското маслиново дърво", а ние сме "дивите". Грешните хора трябваше реално да се присадят към потомствена линия на Христос (Месията). Така Сатана щеше да бъде буквално вързан, понеже нямаше да има обекти на земята над които да заклеймява кръвното право да ги влияе към зло.

Затотва Исус казва, "Небесното царство не идва така щото да се забелязва". Разбира се това е процес и не става за един ден. Но исторически това е "като миг на око", понеже коренна промяна ще се осъществи само в рамките на един човешки живот. Сега разбирате защо няма да може да кажем, 'Ето го тук или там', понеже Божието царства започва вътре в нас - един е грабнат, но това е невидимо (вътре в сърцето), затова другият до него може нищо да не разбере.

Коя трябваше да е Съпругата на Исус

Но как да създаде семейство? Исус е имал нужда от подготвена съпруга? Дори по времето на Исус е имало подготвена годеница, която да стане майка на безгрешното човечество. Това не е Мария Магдалена. Според откровение, първоначално Исус е трябвало да бъде съчетан за сестрата на Йоан Кръстител. За съжаление, всички се провалят; Захария, Елисавета, Йоан Кръстител, Майката на Исус и Йосиф - всичките загуват вяра и препречват Божията воля.

След провала на Йоан Кръстител да свърже народа с Месията, Исус поема сам товара, да подготви и издигне последователи от неподготвените. Точно както ни предупреждава, че може да стане и при Второто пришествие. Мария Магдалена е второстепенния план, в опита на Исус да изпълни мисията си, за създаването на безгрешно семейство.

Но три години обществена мисия не са достатъчни, за да издигне неподготвена жена, като Майка на бъдещото безгрешно човечество. Весто да довърши мисията си, като даде началото на безгрешното човечество и изгради Божия идеален свят, Исус се озовава в капана на еврейското неверие. Той е обвинен за сектант, богохулник и изпратен на мизерна смърт.

Какво значи да сме Спасени

Ако не беше грехопадението, духа и тялото щеше да са в абсолютно единство с център Бог. Безгрешния човек щеше да бъде 'Храм на Бога' и Божия дух да обитава в него. Безгрешния човек щеше да е "съвършен, така както е съвършен нашия Небесен Отец."

Всъщност спасението представлява точно това, да се върнем обратно в това състояние на обединени духа и тялото, с център Бог. С други думи, ако сме спасени нашите мисли, чувства и действия ще са едно с Божиите. Тогава не бихме били способни да извършим грях, понеже ще чувстваме Божието сърце. Ако сме спасени нямаше да предаваме първородния грях на децата си и те нямаше да имат нужда от спасител.

Ако Исус бе останал жив, както неговите дух и тяло бяха единни с Бог, то и цялото човечество щеше, следвайки го, щеше да достигнат до това единство с Бога. Факт е обаче че нито един вярващ не може да достигне до това състояние.

Понеже Исус е в духовния свят, само с духа си можем да се обединим с Бог, но тялото ни остава под атаките на Сатана, така както и тялото на Исус бе убито от сатанинските сили. Библията е категорична, че едва при Второто пришествие тялото също ще бъде освободено от греха.

Защо е необходимо Второ Пришествие

В Библията четем, че по време на Преображението (в духовен разговор с Илия и Мойсей), Исус за първи път дискутира вероятността да поеме пътя на кръста, ако не бъде приет. Затова, в последните си дни, той започва да споменава нуждата от Второ пришествие (нещо което никога не е било очаквано дотогава).

Каква е Мисията на Второ пришествие? Бог създаде Адам и Ева безгрешни, те съгрешиха, а 'последният адам' ще възстанови загубеното. Това е основната логика в Библията. Но какво бе загубено от Адам и Ева? Вместо истинско смейство с център Бог, те създадоха грешно семейство с център Сатана. Вместо добро потомство, те дадоха началото на грешното потомство и историята на злото.

Затова Бог работи, за да подготви основа за появата на нов безгрешен Адам (Исус). Затова Библията заявява, "Чрез първия Адам всички умряха, а чрез последния Адам всички ще получат нов живот." Исус постига лично съвършенство и става безгрешен Адам, но Небесното царство не се състои от един човек. Трябва да се появят безгрешни семейства, безгрешно потомство, нации и свят.

Нетленния Исус не може да издигне потомство

Може ли Исус, който е в духовния свят (с нетленно тяло), да издигне безгрешно потомство? Не! Затова Библията пише, че той ще се завърне с 'Ново име, което никой не знае'. С други думи, нова личност ще дойде в духа и силата на Исус. Ново безгрешно дете ще се роди (Откровение 12:5), на което Исус ще предаде своята Месиянака мисия (Откровение 2:26), "Така както аз получих от Отца си... и той ще ги урпавлява.."

Библията подкрепя раждането на нова личност с Месиянска мисия в следните цитати; Отк. 12:5 (Раждането на безгрешно дете), Отк. 19:12 (Носи ново име), Отк. 2:26-28 (Иисус ще предаде мисията си на друг), Коринтяни 13:8-12 (Той ще разкрие 'Новата, пълна истина').

Първо, Той ще се завърне в плът, защото трябва да ни отдели напълно от Грешната Сатанинска линия, и духа и тялото ни. Второ, Господаря на Второто пришествие идва, за да създаде идеално семейство, род, нация и в крайна сметка Божия свят. Затова той трябва да дойде в плът. Това е възможно само ако се роди на земята. Тогава ще се изпълни писаното, "Той ще дойде, като крадец в ноща." Но самият Исус задава въпроса: "Но когато той дойде, ще намери ли вяра".

Разбират ли християните днес мъката на Исус

Много християни се радват за разпъването на Исус. Исус от своя страна обаче плаче в Библията, поради неверието и неразбирането от страна на хората. Той до последно се опитва, 'тази чаша да го отмине' и той да успее да довърши Божията воля още приживе. В духовно послание Исус казва, че се чувства неразбран от християните дори в Духовния свят - в Рая.

От детството си Сан Мьон Мун се среща духовно и общува свободно с Исус. Начинът му на живот и плодовете на живота му са доказателство за неизменната Божия подкрепа и водене във всичко което е постигнал. Те доказват, че не друг а Учителя Мун е Господа на Второто пришествие, възстановил позицията на Истински Родители на човечеството. Но без да се обърнем в молитва и свържем директно с Исус, ни е лесно да отхвърлим това и заплюваме човека, чрез когото Исус работи в нашите дни за изпълнението на Божията Воля.

Христология
Принципи на възстановяването
Семействата на Адама, Ной и Аврам
Моисей и Исус в Божия план
Паралели в историята
Подготовка за Второто пришествие
Второто пришествие

ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ

Related Posts with Thumbnails