Библейско разбиране за Възкресението: Физическо или Духовно: Теология Есе


Възкресение означава завъзвръщане към живот след смъртта. Възкресението на мъртвите е стандартно есхатологично вярване в Авраамовите религии; Евреи, Християни и Мюсюлмани.


Библейската концепция за 
ВЪЗКРЕСЕНИЕТО

Исус казва: “Остави мъртвите да погребат своите мъртъвци.“ 2 (І Сол. 4:16, Мат. 27:52). Исус нарича “мъртви” хора, чиито тела са физически живи. Той има в предвид, че намирайки се далеч от любовта на Бог, те обитават в сферата на Сатанинското господство. Подобно, Исус порицава неверниците от църквата в Сардис: “Зная твоите дела, че на име си жив, но си мъртъв.” 3 (Откр. 3:1). Казвайки, че “който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее” 4 (Йоана 11:25), Исус уточнява, че не трябва да се притесняваме за физическата си смърт, а за вечния си живот, който е в духовния свят и зависи от състоянието на духа и сърцето ни. Исус казва: “Който иска да спечели живота си, ще го изгуби, а който го изгуби, ще го опази.” 6 (Лука 17:33).


Смъртта, причинена от Грехопадението

Бог предупреждава Адам и Ева, "но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш" (Битие 2:17). Консумирайки Забранения плод те се отделят от Бог - умират духовно. Но физически те продължават да живеят. Физическата им смърт не е резултат от Грехопадението. Всеки човек трябва да развие духа и сърцето си във физическия живот, след което да отиде и живее вечно в духовния свят, който също е субстанциален, но от духовна (нетленна) субстанция, осезаема за петте ни духовни сетива.

Затова Франчезо в послание от духовния свят описва, че на хората, които не са развили духа си, духовните сетива също не са развити; Затова, отивайки в духовния свят те живеят в тъмнина и страдание. Не Бог определя мястото им в отвъдното. Собственият им начин на живот на земята определя тяхното духовно състояние.

Възкресението в Последните дни

Кое в действителност се възкресява - духът или тялото? Божествения принцип разкрива разрешава теологически дебат на Християнството; физическо или духовно е очакваното възкресение в Последните дни? Възкресение с духовни тела в Небето, или материално възкресение с възстановено физическо тяло?

Повечето християни вярват, че Исус възкресва от мъртвите и се възнася на Небето. Четем в Библията как Исус им се явява минавайки през заключени врати. Следователно това не е материалното тяло, а както Библията казва, духовно тяло, което е нетленно и вечно.

Факт е, че Исус и възкресените светии не се разхождат между нас във физическия свят. Те са в духовния свят, с нетленни духовни тела. От друга страна, документирани случаи на завръщане към живота от клинична смърт, са пример за възкресение от типа на Лазар. Тялото му все още не е раградено. Духът се връща и той живее физически още определен брой години, след което умира и чак тогава отива в духовния свят.

Нива на възкресение в Духовния свят

Най-общо духовният свят може да се раздели на четири нива; Адът, Средни нива, Раят и Небесното Царство. Всяко от тях има стотици под-нива според състоянието на хората. Съществуват книги изпратени като послание от духовния свят, които описват с подробности живота там. Д-р Сан Хан Лии описва в осем книги срещите с различни личности от различни нива на духовния свят. В това число са Библейски личности, като Ева, Аврам, Исус, Апостолите; религиозни лидери, като Мохамед, Буда, Конфуций. Описва и хора от ада, като Ленин, Сталин, Хитлер и др. Как живеят? На какво ниво са? За какво съжаляват?

Франчезо, в "Скитника в духовните земи," описва Ада и постепенното възкресение на хора от по-нисшите духовни сфери, към по-висши и светли нива. Емануел Сведенборг, посещава духовния свят в сънищата си и описва всякакви ситуации. Антони Боржа описва подробно живота в Рая. Жителите му често слизат да помагат на хора от Средния духовен свят, но дори за тях процесът на възкресение е много труден. Раят не е Небесното Царство, а само предверието му, където хората с добри сърца чакат за отварянето на Небесното Царство при Второто Пришествие на Христос.

Библейско разбиране за Възкресението: Физическо или Духовно: Теология Есе

Няма коментари:

ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ

Related Posts with Thumbnails