Молитви на желанието

Татко, осени ни, ние сме недостойни за Теб

Татко!
Много братя и сестри жадуват живот
И затова са се събрали тук пред олтара.
Позволи им да възпеят славата Ти,
Поставяйки я на олтара на радостта.
Сподели с тях
Твоите колебания и съмнения!
Помогни им да познават Твоето сърце.

Ние знаем:Ти се оказа в такива условия,
Че Ти остава само
Да се довериш на нас, жалките съзнания,
Че ние знаем: не Ти остава нищо друго,
Освен да използуваш нас, недостойните,
В Твоите дела.

Макар да знаем, че до сега
На Небето се налагаше да разчита на нас,
Да ни се доверява и да ни подържа,
Ние покорно молим Тебе, Татко,
Прости ни нашите грешки,
Извършени от нас в миналото,
Зарад които Ти престана да ни се доверяваш.

Ние, хората, не успяхме да изпълним своя дълг,
За да запазим твоето доверие.
Татко!
Ние горещо Те молим, прости ни този път.
Помогни ни да станем достойни за Твоето доверие.
Вземи живота ни. Ние искрено го даваме на Теб.
Любими Татко,
Ние искрено Те молим, приеми нашата жертва.

О, Татко! Въпреки че сме недостойни, Ти избра нас
Между многото хора.
Тъй че приеми ни, изпрати ни Твоята
Състрадателна любов!
Вземи душите и телата ни и ни помогни да разберем
Твоята страдаща душа.
Любими Татко!
Ние горещо Те молим, позволи на нас,
Твоите деца, да разберем Твоите желания
И да ги изпълним

Сърдечната болка, мъчеща Те
Шест хилядолетия, нестива до сега,
Твоята скръбна история продължава и до днес.
Но днес самите ние се явяваме източник
На Твоята печал и Те молим за прошка.
Помогни ни да осъзнаем нашия живот и Твоите желания.
Ние искрено Те молим, направи ни корени,
Даващи живот и радост,
И ние смирено отправяме към Теб молитвата
В името на Господ.
Амин!
(23 май 1956 г.)

Дари ни просветление

Татко!
Ние знаем, че е дошло време, когато сме длъжни
С душа и тяло да заприличаме на Тебе.
Притисни ни към Твоите необятни гърди
И, ако ние трябва да изпълним Твоята воля,
Сподели с нас Твоето Сърце,
Способно да обича милиарди хора.
Помогни ни да разберем, че сега нашите сърца
Трябва да бъдат такива, като Твоето Сърце,
За тази земя Ти си се трудил и проливал кръв,
И ние знаем, че тази земя
Е място на кръстопът за човечеството,
Място на път към Голгота.

Татко!
Помогни ни да разберем,
В каква ситуация се оказахме сега сами.
Ние доброволно вървим по стъпките на Исус,
Повтаряме неговия тридесетгодишен път на страдания.
Помогни ни ясно да разберем
В какво обкръжение живеем,
На какво се надяваме и какво да очакваме.

В това време, когато съдбоносната битка
Става пред очите ни, ние знаем, че
Трябва със сърцето да разберем и отстраним
Страданията и враждата.
Съжалете ни, Небеса!
Татко!
Помогни ни да почувствуваме
Нашето нвсъвршенство,
Нашата вътрешна несъстоятелност.
Ние искрено и горящо Те молим,
О, Татко,
Нека по-скоро настъпи времето,
Когато ще можем да оплачем
С гoрчиви сълзи
Своето несъвършенство
Пред Твоето лице.

Бъди владетел на цялото творение,
Ние Ти поднасяме нашата молитва
В името на Господ.
Амин.
(10 март 1957 г.)

Помогни ни да запазим душата кротка и смирена

Ти четеш в нашите сърца преди ние
Да сме успели да Ти разкажем нещо ,Татко.
Осени ни да разберем, че в това време
Небесата ни виждат отчетливо.

О, Татко!
Ти измина историческия път в тежък труд.
Покажи се пред нас,
Напъти ни с ново Слово,
Докосни ни с обновено Сърце.
Ние искаме да се избавим от всичко лъжливо,
Та с детска душа да отдадем на нашия Баща,
Когото уважаваме,
Всичко, което имаме.
Ние Ти принасяме всички ритуали,
Идеологии и концепции на света, та ни позволи
Да съхраним в душата кротост и смирение,
Позволи ни да съхраним детската душа.

Нека нашите смирени души, които са
Като восък в Твоите ръце, станат такива,
Каквито Ти искаш да ги видиш.
Ние искаме да Ти принадлежим, приеми ни.
Да се изпълни волята на Триединния Бог!
Ние се обръщаме към Теб с искрена молитва:
Нека Небесните сили и ангелите охраняват
Това място, на което се кланяме пред Теб.
Нека това място стане олтар на чудесна милост,
Която ще ни съпровожда по пътя към победата.

Ние ти отдаваме всичко.
Отдаваме Ти нашите открити сърца,
Заедно с всичките наши мисли и убеждения.
Ние се надяваме, че така
Ти ще ни помогнеш
Да изменим всичко, което имаме
И да го направим угодно на Тебе.
Ние се молим в името на Господ.
Амин.
(5 юли 1959 г.)

Ние усещаме дълбок срам за себе си пред Твоето лице

И, милостиви Татко!
Нека бъде волята Твоя
И желанието Твое на земята и на небето.

Толко голямо множество хора се отлъки от Тебе
И продължава да упорствува в непослушанието си.
Ние всеки ден виждаме как те стенат
И се мъчат в долината на смъртта,
Неспособни да се измъкнат одтам.
Когато ние разсъждаваме
За скръбната за всички нас ситуация,
Помогни ни да осъзнаем, че пред Теб
Ние може да чувствуваме
Само безмерен срам за себе си.
Татко!
Досега Твоето провидение беше насочено към
Настъпване на ден на радост и Ти да можеш
Да прегърнеш цялото човечество – Твоите деца.
Но днес на земята са толко малко деца,
Способни да отвърнат на Твоята любов,
И няма ни един, който може,
Да вземе на плещите си
Бремето на грижата за провидението на възстановяване.
Когато ние мислим за това,
Съзнаваме, че даже в тези дни
Не вървим по Твоя скръбен път.
Позволи ни снови сили сега
Да пристъпим към изпълнение на нашата мисия,
За да Ти покажем,
Че имено ние сме призвани да вървим напред,
В този озлобен и порочен свят
На опустошената земя,
Мощта на Твоето провидение сменя посоката.
Ние знаем, Татко, че Ти се надяваш да ни доведеш
В света на Твоята воля.
Тази надежда лелее и човечеството,
Населяващо земята.
Ние също знаем, че не намирайки път към идеала,
Достигайки до който, всички хора на земята
Биха се обединили, ние не ще успеем
Да завършим нашата мисия и да изпълним волята Ти.

Ти ни пробуди днес, направи ни
Първопрохождащи в новата религия
В очите на хората в тази страна в историята на света.
Ние искрено Те молим: помогни ни да се научим
На разкаяние и ние ще съумеем в нисък поклон
По достойнство да оценим Твоя усилен
И упорит труд при изпълнение
На многобройните условия на изкуплението
На хоризонтално ниво,
За да обединим накрая
Живота на миналото, настоящето и бъдещето.
Ние смирено се молим за това
В името на Господ.
Амин.
(17 октомври 1965 г)

Укрепи душите ни в стремежа да намерят първоначалната родина

Ние не знаехме, че вече са ни били дадени знаци,
Възвестяващи завършването на историята,
Ние не знаехме, че Ти така високо си ни издигни,
За да ни заставиш
Да вървим по предопределения ни път.

Татко!
Всеки път, когато поради невежество
Се оказвахме в задънена улица,
Ти ни извеждаше на правилния път.
Ние като никога остро чувствуваме,
Колко много Ти си се трудил, за да ни изведеш
На последната отсечка на пътя,
Завършващ историята.
О, Татко!
Къде ще се успокоят нашите души?
Къде ще отдъхнат нашите тела?
Ние разбрахме, че мястото,
Което трябва да обитават нашите души и тела,
Се намира в центъра на Твоята първоначална любов.
Татко! Вдъхнови Твоите деца, които
Останаха на този път.

Без Твоята любов, Татко,
Ние няма да намерим покой,
Без нея не можем да усетим Твоето сърце.
Нека вълните на Твоята любов
Проникнат в глъбините на нашите души
А ни дарят милост на повторно раждане.
Ние трябва упорито да се стремим към това,
Докато не умрем,
Ние трябва да жадуваме това до болка –
За да достигнем това,
Ще се наложи да преодолеем много страдания.
Ние не трябва да отстъпваме, даже ако
Се опитат да ни унищожат хиляди, милиони пъти,
Даже ако изпитваме
Позор и горчилка на поражение.
Ние знаем, че и в тая случай ние трябва
Да се изправим и да продължим напред.

Татко!
Насочвай нашите души и тела,
Недопускай да претърпим поражение
В тази битка.
Ние смирено се молим за всичко това
В името на Истинските Родители.
Амин.
(28 май 1967 г)

Помогни ни от свой опит да осъзнаем,
Че Ти, Татко, съществуваш и постоянно предиваваш редом с нас


Ние не трябва да Те възприемаме
Като някоя концепция, Татко.
Нека да разберем, че трябва да Ти служим,
Като на реално същество, като на абсолютен
Субект на всички страни на нашия живот.

Ти обитаваш не в отделен относителен свят,
Ти си в глъбината на нашите сърца,
Ти обкръжаваш нашите тела.
Живеейки във въздушна атмосфера, ние не забелязваме
Въздуха, и точно така как не забелязваме
Теб, невидимо обгръщайки живота ни.
Когато ние възприемаме енергията,
Която ни обкръжава, мобилизира се
Безкрайно мощна сила, и ние знаем че когато
Ние приемаме тази безкрайна енергия ма вечността,
Тя ни придава ново съдържание, дарява ни
Ново вдъхновение.

Ние, твоите синове и дъщери, трябва
Със свой опит да осъзнаем съществуването
На нашия Баща, който никога не ни напуска,
Който постоянно изпълва живота ни.
Ние трябва да осъзнаем, колко скъп е човек,
Който се е издигнал до положение, в което
Има право да се съветва с Теб по хода
На своя живот, който получава правото да бъде
Възпитан като Твое родно дете.

Много хора, живеещи на земята, се надяват
На Небесна сполука, която, по тяхно имение,
Ще ги съпровожда по целия жизнен път.
Те и не подозират,
Колко са далече от очакваното.
Нека ние, отличавайки се от тях, разберем,
Че пълноценния живот води началото си
Не от далече, всичко започва с нас самите,
Ние сме центъра на живота. Помогни ни,
Остани в глъбините на нашите сърца, Татко.

Владей нашите тела,
Стани подбудителна сила на живота ни.
Ние трябва да разберем, че само Ти
Можеш да си източник на всички наши чувства.
Помогни ни да осъзнаем цялото величие
И цялата ценност на всеки от нас, Твоите деца,
Имащи възможност да служат на нашия Баща,
Който се явява Субект на широка, дълбока,
Висша, безкрайна ценност.
Когато ние в изпълнение на Твоята воля
Свидетелствуваме, когато
Десетки милиони пъти разказваме за Тебе,
Помогни ни да осъзнаем, че слушащите ни
И възприемащи1 с разбиране идеята на Небето
Получават власт над Вселената.
Ние смирено се молим за всичко това
В името на Истинските Родители.
Амин.

(23 ноември 1969 г)

Помни Твоите деца, които усръдно се
Трудят за възстановяване на света


Ние Те молим, напълни света в Твоето
Страдание, Твоята любов, Твоята милост
И Твоята власт.

В низък поклон, спомняйки си историята
На Твоите страдания за въплъщаване
На бъдещите надежди, ние още веднъж се разкайваме
За нашето несъвършенство.
Ние стигнахме до точката, когато трябва
Отново да се подкрепим с решимост и да изплъним
Великата мисия, която Си ни възложил.
Татко, ние горещо Те молим, подтлквай ни
Напред, умножи силите ни, нека станем
Твои истински деца, които могат
С радост да разбират и изпълняват Твоята воля.

Татко! Благослови всички членове
На Обединителното Движение в цялия свят.
Днес сутринта всички те дойдоха при Теб,
Да се поклонят и всички страстно се стремят
Към Корея – родината на вярата.
Изпрати ми Твоите милост и любов,
Изпълни живота им там, където те
Са подвили колене в дълбок поклон.
Помогни на тях – труженщите на Обединението,
Нека в тях го има всичко необходимо,
Като в утрешни родойващи? По дух,
Братя и членове на Семейство.

Благослови Твоите деца, които се трудят
В 127 срани на света.
Ние знаем, че тяхните сълзи и молитви,
Когато те се обръщаха към Теб
Е равно със създадената от тях
С риск за живота им основа
За въвеждане във вярата на страната им,
Нека да са напразни.
Ние искрено и горещо Те молим,
Обедини всички предци в духовния свят
С потомците им на земята,
Събери ги и създай от тях единна страна,
За да се въплати идеята
За единна нация в единен свят
Съгласно Твоята воля.

Ние искрено се надяваме, че Ти
Ще изпратиш Твоята милост
По всички места, където хората
Са събрани сега заедно в Твоето име.
Ние се молим за всичко това в името
На Истинските Родители.
Амин.
(26 април 1981 г.)

Няма коментари:

ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ

Related Posts with Thumbnails