Последните дни

Хронология на Последните Дни

Историята показва че винаги Бог е работил по този естествен начин, въпреки че винаги хората са очавкали неестествени чудеса, и така и не са осъзнавали провиденческите исторически моменти:

Грабване:
1. Христос (като Последния Адам) идва ЗА невястата Си (възстановена Ева) (Йоан 14:1-3; 1 Сол. 4:14-17), така възстановяват Божия идеал за истинско безгрешно семейство, който Адам и Ева се провалиха да осъществят.

2. Ще бъдем грабнати (в сърцата ни) от примера на живот за истинака любов, за да Го посрещнем в небесата (не буквално - а в Библейското сивалично значение, за чиста, безгрешна, изпълнена с Божията любов и присъствие атмосфера(1 Сол. 4:13-18).

3. Става в миг на око (което е един човешки живот) (1 Кор. 15:52). Понеже не идва отвън, щото да се забелязва, а промяната започва отвътре от сърцата ни, и бавно и постепенно се разраства от чисти индивиди изграждащи истински семейства, в родове, общества, нации и накрая свят изпълнен с Божията любов, и напълно отделен от Сатана, злото и корупцията владели през историята... Затова Исус сравнява идването на Небесното Царство със "синаповото зърно", което от мъничко покълва и се развива и става огромно дърво... Така и Божието Царство ще се разрастне от един индивид носещ семето на истинската любов, във семейство, род, нация и свят на Божията любов.

4. Не само Християните, а всички „всяко око, дори тези които го прободоха...ще Го видят” Но не се казва, че всеки ще повярва, напротив, Исус пита дали въобще Второто пришествие ще намери вяра? А понеже идва "като крадец в ноща", хората няма да го разпознаят, и "царете воюваха срещу него" показва, че ще бъде преследван от много нации и правителства, може би дори от самите християни.

5. Не Християните ще бъдат грабнати, а чистите по сърце, на които Бог ще разкрие "новото име" на Месията (1 Сол. 4:13-18, Отк.19:12), и те ще останат завинаги с Господа. А на християните, които зяпнали в облаците се провалят да го приемат ще каже "махнете се от мен вие злодейци, не ви познавам". Техните пророкувания, изцеления, говорене на езици, не ще им помогнат...

Поради човешкия мистичен начин на разбиране на Библията, много християни ще се окажат в позиция, неспособни да приемат Месията, и освирепени срещу всичко което Той каже или направи... понеже не отговаря на техните разбирания и очаквания (Също както вярващите Евреи, които не разбраха Исус, и им беше по-скоро трън в очите). Затова и Библията предсказва, че "слънцето ще затъмнее" а "звездите ще паднат", което означава, че светлината на Библията ще затъмнее пред Пълната истина, а Християните (отразяващи тази светлина) ще се провалят...

"Да ви представя на Христос като чиста девица" (2 Кор. 11:2; Откр. 19:6-9) И ако те не дойдат като чиста девица пред Христос, той заявява че, след като поканените (християните които толко са го чакали) не дойдат на свадбата, Бог ще изпрати да съберат неподготвени хора от улицата (невярващи и от други религии)... но и те ще трябва да се пречистят за да получат самите те благословия като чисти и безгрешни семейства на тази свадба. Така целия свят ще се изпълни със семейства отделени от Сатана, и потомството им няма да е грешно... и без да се забелязва, отвътре, светът ще се промени от Сатанински във Божии свят, от грешен във безгрешен, от изпълнен с войни, корупция и совбоден секс, във свят на мир, любов, правда и истинска любов с център Бог. "И ще изковем мечовете в сърпове", "ще потърсиш злия и няма да го намериш" не понеже ще е наказан, а понеже всички ще станат добри, свят на доброто.

"И Божият закон ще бъде записан в сърцата им" понеже те по съвест ще живеят праведно и в истинска любов, нещо което бе толкова трудно на дори на християните през последните 2000 години. Вместо да обичат врага си и така спечелят сърцата на мюсълмани, будисти, невярващи, християните често съдеха наляво и дясно и не само не успяха да покорят света с истинска любов, а и помежду си се нацепиха и разделиха на хиляди секти. "По любовта помежду ви ще ви познаят", но те не се обичаха помежду си, та камо ли да обичат врага си. "Обичайте не на думи а на дело", "обичайте врага си"... При второто пришествие най-после Новия Христос (3-тия Адам) ще научи чистите по сърце да практикуват такава любов, любов която ще премахне границите и бариерите между хората и доведе изпълнението на молитвата "Да бъде Твоето царство на земята, както и на Небето". Това ще бъдат новото Небе и Земя, не че ще бъдат унищожени, а ще бъдат променени в небе и земя изпълнени с истинска любов и отделени от стария си фалшив господар - Сатана.

6. Сватба на Агнеца
Това е реална свадба на първото съвършенно семейство, може би на Олимпииски стадион, може би като светкавица от изток до запъд новината ще гръмне по медиите, и всеки ще види и чуе, "но преди (да приемат) Той ще бъде отхвърлен от това поколение" казва Лука. С други думи, като видят Свадбата и чуят за Христос, те ще освирепеят и желаят да го критикуват, затворят и убият...

7. Може да се случи всеки момент, а може вече да се е случило и да не сме разбрали: " ще дойда като крадец и няма да знаеш в кой час ще дойда върху тебе." (Откр. 3:3).

12. и тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на устата Си (идеологическа победа с истината, а не с оръжие или мистична сила)(2 Сол. 2:7-8) При появата на първото съвършенно семейство на земята, Сатана знае че неговия край е настъпил, и ще се опита с цялата си сила и мощ открито да атакува семейните стойности... и промие сърцата на младите със свободен секс... за да не могат да последват Христа и изградят истински семейства. За да унищожи вярата на хората, чрез лъжепророка си Карл Маркс, Сатана в Последните дни узаконява атеизма и убииството... Така Червения Земй (Комунизма) завзе една трета от света и доведе до 150 милиона невинни жертви в мирно време, като най-вече вярващите бяха избити или манипулирани...

13. Християните не получават нетлено тяло, защото всички вече имаме нетленно духовно тяло (както казва Павел в римляни), а е обещано че при второто пришествие и физическото ни тяло ще бъде отделено от смъртта (от влиянието на греха и Сатана). Не че няма да умре когато му дойде времето, но няма вече да има борба между духа и тялото ни.

Второ пришествие:
1. Христос идва чрез раждане(Отк 12:5). 2. Христос идва на земята (Зах. 14:4; Откр. 11:21) "Тогава ще ... видят Човешкия Син, идващ на небесните облаци (облаци от свидетели) а не в буквалните изпарения... Писано е "а водите които виждаш са множествата грешници", "облаците" са отделените, дестилирани, пречистени от грешните, които са способни да приемат Господа при второто пришествие."да извърши съд ...за всички жестоки думи, които нечестивите грешници са говорили против Него." А много християни ще говорят против него. (Юда 14-15; Откр. 19:11-21; Зах. 14;3-4).

8. Явява се на бял кон едва след победата над звяра и лъжепророка (Откр. 19:11). Значи едва след победата си над Комунизма (червения звяр), Христос ще се издигне в слава.. дотогава ще бъде преследван, обвиняван и неразбиран.

12. Идва със светиите... Да и целия духовен свят ще му помага... Идват нетлени. Затова много ще пророкуват, и много ще виждат видения, и сънуват сънища... така и християни и хора от други религии ще бъдат водени да приемат Второто пришествие... и те ще станат "облаците от свидетели" с които той идва. А останалите "ще са в тъмнина", "няма да познаят"...

Христос идва като " Слънцето на правдата", и ще съди с "Меча излизащ от устата му" а такъв меч не реже глави, от устата му излиза истина която ще научи хората на правилния начин на живот и как да изпълнят Божия първоначален идеал за свят на истинска любов, изпълнен със семейства живеещи в истинска любов и възпитаващи безгрешни деца в истинска любов.

Най-накрая Божия първоначален идеал, който Адам и Ева провалиха, ще бъде субстанциално осъществен. Божието сърце ще бъде свободно от болката и мъката която му причинихме, и ще живее свободно с нас неговите деца. Свят на Мир, любов и хармония бързо ще доведе до икономически и технически просперитет който ще направи живота на всички прекрасен отвъд днешните ни мечти - Небесното царство на земята.
Бариерите между физическия и духовния свят също ще паднат... и няма да се притесняваме от смъртта, защото ще знаем колко прекрасен е духовния свят, който Бог е създал още преди физическия за нас...

Няма коментари:

ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ

Related Posts with Thumbnails