От Грехопадението до Днес

Целта на Историята
РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СВЯТ НА ИСТИНСКА ЛЮБОВ

Каква е накратко историята на човечеството? Каква е целта на досегашната истоиря? Адам и Ева са се отделили от Бог и не са могли да достигнат съвършенство. Ето защо Бог не е можел да ги благослови в небесен съюз и човешката история е започнала с линията на Сатана, вместо с линията на Бог.

Невероятно е да разберем, че дори и след толкова милиарди хора живели на земята, Бог никога не е имал Свое истинско семейство. Никога не е създавано семейство с пълната и завършена благословия на Бог. Ние всички сме наследници на Адам и Ева. Истински се стопля сърцето като разберем, че през хилядите години история, абсолютната цел на Бог е била възстановяването на човечеството като Негово собствено семейство. Той е очаквал деня, когато ще се състои първата небесна брачна церемония, божествена женитба между един съвършен мъж и една съвършена жена.

Бог е искал да види тази небесна женитба по времето на Иисус Христос. Иисус пристига като Месията, единственият роден син на Бог, първият човек на земята без грях. Той е дошъл на Земята като втория Адам (1 Кор. 15:45 ). Той е трябвало да бъде първият съвършен младоженец на земята. Като кулминация на службата му, Иисус Христос е трябвало да възстанови небесната годеница, изпълнявайки пророчеството за „ женитбата на агнеца Божи”. Булката и Иисус заедно е трябвало официално да бъдат обявени за Истински родители на човечеството, установявайки първото семейство на Бог на земята.

Безверието на хората от онова време обаче, не позволява този славен ден да настъпи по времето на Исус Христос. Напротив, той е бил отречен и разпънат. Оттогава съдбата на човечеството е била да получи нов Адам, който да установи позицията на „ Истински родители” на мястото на първите грешни родители.

Хората от Обединително движение вярват, че в днешното време преп. Сан Мьонг Мун успешно е завършил мисията си на Месия, която Иисус Христос му поверява още в младостта му. Въпреки неописуемите изпитания, преследване и опозиция, накрая той победил не само в декодирането на скритата тайна за корена на първоначалния грях, но също и в откриването на истинското разрешение за преодоляването и отстраняването му.

Няма коментари:

ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ

Related Posts with Thumbnails