Исус и Мария Магдалена

ТРЯБВАШЕ ЛИ ИСУС ДА ИМА СЪПРУГА?

Дан Браун може да не е точен, но той предизвика невероятно любопитство по темата в "Шифъра на Леонардо." Но той ни оставя с повече въпроси, отколкото отговори.

ИСУС Е УБИТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО

...понеже е убит ... Божието царство не идва. Ето защо е необходимо Второ пришествие за да се осъществи недовършеното.

Еврейските лидери решиха, че Исус е просто самообявил се Месия. А какво би станало, ако вместо това го бяха приели? Исус щеше да остане жив и със сигурност да създаде семейство, а от там безгрешен род, наиция и свят щяха да се развият с времето. Книгата на Енох дори пророкува, че потомството на Месията трябва да стане многобройно като звездите. Но понеже е отхвърлен и убит това не се осъществява и така и Божието царство не идва. Ето защо е необходимо Второ пришествие за да се осъществи недовършеното.

Но може би някои си мислят, че просто Исус не е имал мъжкия орган за тази работа или не е знаел как се прави семейство, единствено е знаел как да умре?!? Да не бъдем толкова бързи в заключенията си... Можел ли е да създаде семейство? Можел е! Искал ли е да създаде семейство? Искал е! Като безгрешен човек той чувствал тази нужда много по-силно от нас.

ИСУС И МАРИЯ МАГДАЛЕНА

В Кода на Давинчи се говори за връзката на Исус с Мария Магдалена. Да, има сведения за такава връзка в писанията. Но при внимателно изследване, тези цитати не показват реална семейна връзка, а само желание за създаване на такава. За съжаление Иисус бива убит преди да успее да създаде потомство.


Ако Исус Христос бе успял да се сдобие с деца, те нямаше ли да са съвършенни и да имат същата връзка с Бог като него? Нямаше ли децата на Иисус да бъдат безгрешни и способни да доминират Сатана? Помислете си, ако Исус имаше 10 деца и всяко от тях имаше по 10 деца, то колко съвършенни и безгрешни хора щеше да се появят преди още Исус да достигне 70 години. Това щеше да е края за Сатана и началото на Божия свят на доброто.


В тази светлина можем да разберем защо "ние трябва да се присадим към дървото на Исус". Изяснява се в каквъв смисъл той е "Истинското маслиново дърво", а ние сме "дивите". Грешните хора трябваше реално да се присадят към исусовата потомствена линия, която е отделена от първородния грях, потомствено предаден от Адам и Ева на цялото човечество. Така Сатана щеше да бъде буквално вързан, понеже нямаше да има обекти на земята над които да заклеймява кръвното право да им влияе към зло.

СЪВЪРШЕННИ ДЕЦА САМО ОТ СЪВЪРШЕННИ РОДИТЕЛИ

Родителите предават много от своите навици и мироглед на децата си. Децата просто копират и научават грешните навици и отношение на родителите си...

Ще си кажете, "какво ако човечеството щеше да разбере какво е съвършено семейство? -пак ли семействата щяха да си бъдат такива като сега? -защото ето виж, човечеството разбра какво е съвършен "човек" в лицето на Исус, но никой не стана съвършен като него?" И тук е основния момент, за да имаш съвършенни хора, те трябва да се родят и бъдат отгледани от съвършенни родители като Исус. Родителите предават много от своите навици и мироглед на децата си. Така че без Месията да създаде семейство той не може да посее семето за появата на други съвършени хора. Просто без съвършенни, безгрешни родители няма начин как да се появят безгрешни деца. Няма такъв начин! Децата просто копират и научават грешните навици и отношение на родителите си.

Съвършен човек, небесно царство не прави. Но съвършенно, безгрешно семейство, ще има безгрешни деца и от там... света ще се изпълни със съвършенни личности...

Но ако съвършен човек като Исус, който няма грях, създаде семейство раждането на безгрешно потомство е гарантирано. Разбира се, че Съвършен човек, небесно царство не прави. Но съвършенно, безгрешно семейство, ще има безгрешни деца и от там Божията потомствена линия ще се възстанови, света ще се изпълни със съвършенни личности и злото ще изчезне веднъж за винаги. Исус щеше да създаде семейство, от там безгрешен род, нация и накрая нов безгрешен свят. Но трябваше да бъде приет, за да осъществи това.

Исус не успя да създаде семейство

Библията винаги свързва Второто пришествие със свадба... А светът наистина се нуждае от модел за истинско семейство установен от Бог.

Защо когато Библията говори за Второто пришествие, все го свързва със свадба? Това е била болката на Исус, че не е успял да създаде семейство. Много по-важно от личните му чувства е че създаването на семейство е било централната му мисия! Без съвършенно семейство на земята, Божието царство никога не може да се установи, затова и Второто пришествие е необходимо в плът, за да довърши тази недовършена мисия, която Адам и Ева провалиха, а Исус бе убит и не успя да довърши... Провала не бе негов, а на подготвените да го приемат, еврейския народ, който се провали да разпознае и приеме Месията Исус.
Днес някои не изпитват нужда да създадат семейство. Едни са посветили живота си да достигнат лично съвършенство, а без него няма смисъл да създават семейство. Други пък ги интересува само егоистичното сексуално удоволствие и не желаят брак, отговорности и деца. Така че светът наистина се нуждае от модел за истинско семейство установен от Бог.
Но времето на църквите и религиите вече приключва. Вече навлизаме в епоха, когато семейството ще е най-важно, както за усъвършенстване на сърцето, така и за връзката с Бог. Не в църква, а в семейството се научаваме, чрез преживяване на детска любов, братскосестринска любов, след това на много по-всеотдайната съпружеска и накрая най-висшата и саможертвена - родителската любов.
И поради ограниченията на досегашните философии, никой не е разрешил човешките проблеми? Защото без да се разрешат семейните проблеми как ще се разрешат световните? Затова и още живеем в свят на войни и насилие, защото и в семейството е война и насилие!

Настоящия модел, за търсене на идеален партньор, чрез свободни сексуални връзки докато не попаднем на нещо по-успешно, е неуспешен. Точно затова се случват всички семейни проблеми в грешния свят. След като свикнем с безразборни, егоистични връзки, определено ще е трудно да създадем здаво и вярно семейство. Затова и разводите достигнаха до такива пропорции.

Но първоначалния идеал не е бил такъв. За всеки мъж някъде се ражда жена точно за него, с която съвършено да се допълват. Просто Бог не ни е създал да живеем отделени от него и неспособни да знаем коя е нашата половинка. Явно защо с отделянето ни от Бог всичко тръгва с главата надолу, а и колкото и да проверяват, коя е точната половинка, толкова по-далеч от намирането й отиват...

Някои казват, че Исус не е дошъл да ни показва модел за истинско семейство. А по чий модел тогава се създават семействата? На Сатана! Затова свободнния секс, разводите, кавгите и злоупотребата с деца се случват ежедневно. Защо Бог който е всемогъщ не се намеси и не спре това? Определено Бог иска да ни покаже не само модел за съвършен индивид чрез Исус, но и модел за истинска семейна любов.

Няма коментари:

ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ

Related Posts with Thumbnails