Смъртта на кръста ० не бе мисията на Исус

НЕУТЕШИМАТА МЪКА на Исус

Доказателство за невежеството на някои християни е факта, че те се радват на разпъването на Исус. Исус от своя страна обаче плаче поради неприемането им.

Библията явно показва, че Бог с толкова усилия подготви нацията само и само за да могат да приемат и следват Месията при идването му. Но поради неверието и неразбирането от страна на религиозните им лидери те не го разпознаха. Християни с огромна самоувереност мислят, че следват Исус, но всъщност те нямат директна връзка с него и незнаят, какво би било неговото мнение за делата им. Доказателство за това е разделението между християните. Въпреки, че всички те искренно вярват, че следват Исус, те са твърдоглаво убедени, че другите християнски деноминации не го следват. Това разбира се е логически абсурдна ситуация.

Исус е жив, и лесно може да се свърже с нас от духовния свят, ако искренно се молим и го желаем. Също спокойно можете да го попитате или упрекнете директно, защо се е явил на Сан Мьон Мун и защо го е призовал. На нас това може и да не ни харесва, но предполагам Исус би могъл да обясни избора и действията си. Интересното също е че д-р Мун (или Муун, както неправилно го изписват) свободно общува с Исус от 15 годишна възраст. И аз бих поставил това под съмнение, ако и начина му на живот и плодовете на живота му не го доказваха. Но в невежеството ни е лесно да критикуваме нещо което не познаваме. Това е същността на тесногледството, предразсъдъците и егоизма, които са довели толкова много конфликти, войни и неприязън в историята. Така че нищо ново не показваме по този начин и нищо не доказваме освен, че ние самите имаме много предразсъдъци в сърцето си.

МИСИЯТА на второ пришествие

Бог създаде Адам и Ева безгрешни, те съгрешиха и сега загубеното трябва да се възстанови. Това е основната логика в Библията! Те не създадоха семейство на истинска любов, друг безгрешен трябва да се роди и изпълни това...

Каква е тогава мисията на Второто Пришествие? Исус не можеше просто да се ожени за която и да е. На него му трябваше, "подготвена съпруга" (както се споменава в Библията). Но дори и подготвена, тя произлиза от грешно потомство, така че на него му трябваше и време да възстанови тази жена до позицията на възстановена Ева.
Бог създаде Адам и Ева безгрешни, те съгрешиха и сега загубеното трябва да се възстанови. Това е основната логика в Библията. Как Бог работи да възстанови грешката на Адам и Ева? Той работи дълго, за да подготви основа за появата на нов безгрешен Адам (Исус). Затова Библията заявява, "Чрез първия Адам всички умряха, а чрез последния Адам всички ще получат нов живот." Исус идва, като възстановен Адам, след което трябва да се възстанови жена. Затова и Библията завършва с тази идея за "подготвената съпруга" за Христа.
Виждаме как различните християнски нации които са се издигали и просперирали когато Бог ги е избирал, после са упадали, когато са се проваляли да изпълнят отговорността си. Което показва как Бог е устремен към крайната си цел, но той не може да предопредели дали избраните от него ще изпълнят отговорността си или не... Той не може да се намеси в изпълнението на човешката част от отговорността при възстановяването. Но при провал Бог издига други които да продължат на мястото на провалилите се... Докато накрая със сигурност неговия идеал за човечеството не се осъществи!!!
Интересно е че плодовете от делата на д-р Мун са без прецедент в историята. Не е имало друк човек на земята, който да е постигнал толкова много за толкова кратко... Аз не мога да отдам на нищо друго това постижение, освен че Бог определено е с него, а не с критиците му.

Исус не успя да покаже ПЪТЯ ЗА СЕМЕЙСТВО

За съжаление Христос бе убит преждевременно и то от тези които всъщност чакаха да го приемат. Така Исус не създаде семейство, и днес най-лесно ни е да мислим, че не е искал. А какво е искал? Да бъде убит?!?
Когато най-добрите теолози от цял свят се събират, те до един, единодушно гласуват, че по всички сведения в Библията Исус е очаквал Небесното Царство да се осъществи още тогава и не е имал никакво желание да бъде убит.
Самата Библия утвърждава, че "ако бяха разбрали Божията премъдрост не биха разпнали господа", защото Божията мъдрост и воля не бяха Исус да умре, а да бъде приет. Можем ли да спорим с Исус, той сам отговаря на въпроса "Каква е Божията воля?", "Божията воля е да приемете този който Той е пратил.", а не да го убият.
Исус също разказва притча за лозето в която Господаря (Бог) изпраща сина си (Исус), не за да бъде убит, а с надеждата че "поне него ще уважат и няма да убият", както са правили с пророците и той ще прибере реколтата. Библията също казва ясно, че такъв, като Юда Искариот, който го предаде, "по-добре да не се бе родил"...
Но поради човешките разбирания натрупани през последните 2000 години, дори християните пренебрегват Библията. Защо? Те се бият едни други, кой бил по- спроед библията. Но де що опре нещо да не им харесва от Библията и те го отричат. Но така е, 2000 години да те заливат с фабрикации в един момент истината колкото и очевадна да е, не я чувстваме и не я искаме. А ако Исус сега застане пред християните, каквото и да им каже, пак ще скочат и ще го убият. Не виждам с какво християнството днес се различава от фарисеите тогава.

Адам и Ева бяха НЕЗРЯЛИ ЗА СЕМЕЙСТВО

Колкото и съвършенни деца да са, Адам и Ева са били малолетни, емоционалното им и сърдечно развитие още не е приключило, което се доказва от факта, че съгрешиха. Ако бяха напълно зряли в съвършенството си, нямаше да е възможно да съгрешат, защото щеше да чувстват Божиите чувства като свои.
Луцифер е знаел, че след още някоя и друга година те ще са готови и духовно в зряла любов да започнат семеен живот и ще имат съвършенно потомство, което ще доминира над него. Той е знаел колко сладък може да е вкуса на сексуалното познание. Той ги подтиква да вкусят от забранения плод (преждевременния секс), така те се отклоняват от Бог, поради силата на грешна, непринципна любов с център Архангела.
Луцифер (Сатана) става господар на грешната любов, грешния живот, който те раждат, и цялата човешка потомствена линия. На която той, падналия Архангел, става баща. Затова Исус казва "вие сте от баща Дявола". Така Архангел Луцифер се превръща във фалшив бог и властва над човечеството през цялата история, докато Бог е изоставен самотен, с покъртено сърце от загубата на децата си и унищожените идеали, които Той е имал за тях.
Какви идеали, каква цел Бог е имал а Адам и Ева? Ясно се казва: да станат плодни (развият плодовете на духа, достигнат зрялост на характера и сърцето си), чак тогава да създадат семейство и напълнят земята с безгрешни деца, и так да господстват над всички творения (включително и над Ангелите). Точно това и щеше да стане, ако те не бяха съгрешили. Точно това щеше да възстанови Исус още приживе, ако не бяха го убили. Точно за това идва Второто пришествие. Защото Бог казва за своя идеал, "намислих и ще го сторя, рекох и ще го извърша". Бог не се е отказал, християните може би са решили, че той се е отказал да има безгрешни син и дъщеря, които да родят безгрешно потомство, но Бог не се е отказал от този идеал за човечеството.
Самия Исус не е желаел да се откаже лесно: "Ако е възможно нека ме отмине тая горчива чаша, Отче, но нека бъде твоята воля." Той е искал, дори в тази безизходна ситуация на отхвърляне, да намери шанс, да довърши първоначалната си мисия и установи Небесното Царство на земята, както е и молитвата му, "Да бъде Твоето царство, както на Небето така и на земята." Затова Господаря на Второто пришествие идва, за да изпълни точно това, да създаде идеално семейство, род, нация и в крайна сметка Божия свят. Но самия Исус задава въпроса: "Когато той дойде, ще намери ли вяра".


Няма коментари:

ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ

Related Posts with Thumbnails