Бог е Родител на човечеството!

.
Бог е
Родител на човечеството


Цялата вселена е създадена за нас. Целта на Твореца, като наш родител е била да създаде подходящата среда за нас, неговите деца... където ние да можем да се радваме, откриваме много неща, и също станем творци като него.


Много неща във Вселента, в природата и в жиовтните отразяват човека. Това е така, понеже Създателя първо е замислил нас хората, да бъдем негови обекти на любовта (способни да обичаме, да творим и да разбираме Него и Космоса). А Вселената Той създава по наш образ... за да отразява нашата природа и да ни носи щастие.

Затова някой бе казал,
"Без човека цялата Вселена е като музей без посетители"


"Бог няма форма. Бог не може да бъде видян. Може ли енергията да се види? Бог е източникът на енергията, за това няма да Го видите дори когато преминете в духовния свят. Ние не забелязваме движението на въздуха, просто не го усещаме. Ако дори това не чувстваме, как ще забележим Бог когато мине покрай нас? За Бог е най-удобно да бъде невидим. Когато Бог дойде в душата ви, тя ще рабере. Когато това се случи, ще можете да виждате през стени и без да ставате от мястото си ще можете да викате светии, умрели преди хиляди години! Ако вечният Бог проникне в душата ви, ще ви се появят такива способности." - Небесната Библия


Няма коментари:

ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ

Related Posts with Thumbnails