корейски термини: Сунг Санг и Хюнг Санг

Сунг Санг и Хюнг Санг са корейски термини, които могат да бъдат преведени като вътрешен характер и външна формаХюнг Санг са корейски термини, които могат да бъдат преведени като вътрешен характер и външна форма.

Сунг Санг е вътрешен характер
Духт при човека, Инстинктите при животните, Вътрешната природа при растенията и Физио-химичния характер при молекулите, атомите и частиците.

Хюнг Санг
е външна форма

Тялото при човека и животните; стеблого при растенията; и матерялнта енергийна изява при молекулите, атомите и частиците.

Връзката помежду им е като субект и обект, вътрешно и външно, причина и следствие, вертикално и хоризонтално. Хюнг Санг може да бъде наречен и втори Сънг Санг, а двете заедно- двойствени характеристики.

Няма коментари:

ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ

Related Posts with Thumbnails