Незрялата сексуална любов

ЗАБРАНЕНИЯТ ПЛОД

Скриха сексуалните си органи, а не ръцете или устата - символа на плода е "Сексуалната им любов", която трябваше да не вкусват до достигането на зрялост.

Нека разгледаме истинската природа на греха на Адам и Ева. Казва ни се, че първоначално “мъжа и жена му бяха и двамата голи, но не се срамуваха” (Битие 2:25). След като са яли от забранения плод обаче те са се почувствали различно и са почнали да се държат различно. “Тогава очите на двамата се отвориха и те познаха, че са голи и се съшиха със смокинени препаски” (Битие 3:7). Очевидно в периода на време между тези два цитата нещо се е случило. След като са извършили грях, нашите предци изведнъж са почувствали срам от своята голота. Този срам обаче не е свързан с всички области на техните тела, а особено със сексуалните им органи. Те не са покрили лицата си или краката си, а са покрили сексуалните си органи.
Естественият пулс на човек е да скрие доказателствата за грешно извършени неща. Например ако малко дете бъде видяно как се промъква и си взема курабийка, първата му реакция ще бъде да си сложи ръката на устата и да скрие курабийката зад гърба си. По тоя начин то иска да прикрие нередното, което то е направило. По същия начин един крадец или убиец ще скрият доказателството, което може да доведе до тяхното разкриване.
Ако греха на Адам и Ева е въвличал изяждане на плод, тогава те щяха да покрият своите уста или ръце, онези части на телата им, които са участвали пряко в това престъпление. Но това не е точно така, нали? Адам и Ева са покрили срамните си части “и те си съшиха смокинови листа и си направиха препаски” (Битие 3:17). Това показва, че греха, който са направили може да бъде поправен или скрит, като се прикрие онази част на телата им, която е участвала в греха. От тук можем да разберем, че престъплението на нашите първи родители е било прелюбодейство.

ДОКАЗАТЕЛСТВОТО ЗА СЕКСУАЛЕН ГРЯХ

Това, че грехопадението беше сексуално по своята природа ни се подсказва и от друго едно доказателство. Например, когато става въпрос за сексуални проявления евреите (както и в други култури), често са говорили за изграждане или бране на плод. В Библията, както и на други места “да познаеш” жена, означава да имаш сексуална връзка с нея. Четвърта глава на Битие например се казва, че “Каин е познал жена си и тя заченала и родила Енох” (Битие 4:17). А за Адам се казва, че той “познал жена си отново и тя родила син” (Битие 4:25).
Разбира се такава една интерпретация не е без доказателства и от страна на други еврейски християнски учени. Кардинал Жан Даниело, експерт по ранно-християнска литература и член на френската академия потвърждава, че “болшинството от критиците разкриват факта, че греха има сексуален характер”.
Също така не трябва да пренебрегваме и голямото значение, което религията отдава на целомъдрието. Не само Апостол Павел е окуражавал чистота. Самият Исус е изтъквал,че има евнуси заради небесното царство. И действително отдаването на чистота и целомъдрие заедно с бедност и послушание е важна част от това да станеш монах или монахиня или пък свещеник в римокатолическата църква. По подобен начин някои от клоновете на индуизма и будизма ни учат,че за истинският търсещ най-високата пътека включва и сексуално въздържание. Такива практики говорят, че брака, такъв какъвто го познаваме не е напълно свят пред Бог, а е своево рода компромис за онези, които са неспособни да следват тази пътека до край. Тези религиозни подсказвания ни казват, че има нещо в основни линии проблематично със сексуалното желание.
Дори и обрязването може да бъде свързано с грехопадението на човека ако разгледаме най-дълбокото му значение. Според Битие Аврам е бил този, който е положил началото на този церемониален акт, като видим знак за сключен договор между децата на Израил и техния Бог. Най-голямото значение на този акт е да се отличат евреите от останалите. Още повече има нещо в секса, което излиза,че отдалечава човек от Бог. Обрязването при момчетата показва и решителността на евреите да се отделят от онова, което ги отделя от Бог. Според Божественият Принцип, обрязването представлява символично възстановяване на първоначалният грях на Адам и Ева.

БРАЧНАТА ЛЮБОВ

Естествено трябва да стане ясно, че няма нищо лошо в секса. В крайна сметка Адам и Ева, които първоначално трябваше да бъдат “плодоносни и да се размножават”. То гледна точка на Божественият Принцип те трябваше да израснат като брат и сестра и след като постигнат своята зрялост трябваше да се оженят, да имат деца и да създадат семейство с център Бог. Брачната любов трябва да бъде нещо свято и действително това е най-висшата благословия дадена от Бог. Когато един мъж и една жена се обединят с съвършенство те всъщност стават едно по-голямо цяло по близко до Бог. Ако Адам и Ева бяха постигнали това състояние тогава те щяха да бъдат син и дъщеря на Бог и истински съпруг и съпруга един за друг.
По някакъв начин обаче тези първи родители са изоставили Бог. Сексуалната връзка, в която те влязоха някак си е била посегателство върху тях самите и принципите на Бог. Очевидно е, че тяхното сексуално проявление се е случило извън брака, т.е. доста преди брака и точно това е т. нар. грехопадение. Нека да разгледаме как се е случило.

КАКВИ СА АНГЕЛИТЕ

До тук видяхме, че грехопадението някак си в него са участвали не само Адам и Ева, но също и ангела Луцифер. И все пак кой е бил този ангел Луцифер и изобщо какви са били ангелите? Нека да погледнем ангелското царство.
От древни времена хората са вярвали в добронамерени добри духовни същества като част от човешката култура. Тяхното присъствие е записано в ранните глави на Битие (двата ангела, които са яли с Аврам). Съвсем наскоро Били Греъм написа бестселъра си “Ангели”.
И в тази сфера трябва да различим фактите от измислицата. Трябва да погледнем религиозното изкуство, за да видим каква е традицията относно как изглеждат ангелите. Те винаги са били рисувани като сияйни, славни човекоподобни същества с големи лебедови крила, много често носещи арфи или книги с песнопения.
Но действително те така ли изглеждат? Битие 19:1-5 ни говори за времето, когато Лот е бил посетен от двама ангели и когато хората от Содом са ги взели за хора. По подобен начин евангелията на Лука и Марка се отнасят до ангелските посетители при гробницата на Исус като “мъже”. (Марка 16:5, Лука 24:4)
От тези библейски пасажи можем да заключим, че ангелите изглеждат различно то това, което изобразяват по-голямата част от средновековните картини. Всъщност човек и ангелите изглеждат абсолютно по един и същи начин. Единствената разлика е, че ангелите са създадени като чисти духове, докато хората имат и духовно и материално измерение.

МИСИЯТА НА АНГЕЛИТЕ

Ангелите в Стария и Новия Завет служат на три отделни цели. Първата е да са слуги на Бог “та нима те не са служещи духове, изпратени да служат в името на онези, които трябва да получат спасение” (Откровение 1:14).
Отвъд същества създадени да служат на Бог и човек, ангелите също имат и функция на вестоносци. През целия Стар и Нов Завети виждаме как те изпълняват тази функция и общуват между човек и Бог.
Например ангели са се появили на Аврам и са му казали, че Сара ще зачене син, който ще се нарича Исак (Битие 18:10). Също ангел е бил този, който е казал на Мария за идващото раждане на Исус (Лука 1:31).
Повече от слуги и вестоносци обаче ангелите също възхваляват Бог. Тяхната функция може да бъде сравнена с военни части, които отдават почест към една страна или нейното знаме.
Йоан от Патмос, писателя на книгата на Откровение, казва “когато погледнах чух около трона звука на много ангели, хиляди, хиляди ангели, които казваха на висок глас достойно е агнето, което беше убито” (Откровение 5:11-12).

СЛУЖИТЕЛИ, А НЕ ДЕЦА

Каква е разликата между човек и ангелите? Отвъд факта, че ангелите съществуват само като духовни същества, също така има и разлика в ролите, които те играят. Бог е създал ангелите като свои слуги и вестоносци, но Той е създал хората като свои деца. И върховната радост и целта на творението е била въплътена в човек.
Тъй като Бог е създал човек като свое дете, неговите слуги ангелите също така е трябвало да служат не само на Бог, а и на неговите деца. Като дете на Бог, човек е трябвало да господства и над ангелите.
За да кажем, че човек е трябвало да господства над ангелите, може би изглежда малко силно твърдение. В крайна сметка в християнската традиция ангелите винаги са изглеждали славни и по-върховни същества. Но можем да цитираме един известен псалм “какво е човека, та ти си го създал да бъде малко по нисш от ангелите” (Псалми 8:45).
Според Божествения Принцип обаче, човек е бил създаден на по-високо ниво от който и да било ангел, но сега съществува като по-нисшо същество единствено заради грехопадението. Ролята, която писанията определят на ангелите показват, че те са създадени като слуги на Бог, докато хората трябва да бъдат негови деца.
Истинската връзка между хората и ангелите можем да видим ясно изразена в известните думи на апостол Павел “нима не знаете, че вие трябва да съдите ангелите” (ІКоринтяни 6:3).

Няма коментари:

ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ

Related Posts with Thumbnails