Грехопадение с Архангела

ЕВА И ЛУЦИФЕР

Книгата на откровение ни казва, че човек е бил първото от божиите творения. Казва ни се, че Бог най-напред е създал “небето и земята” и след това “деня и нощта”, “небесата и водата”, “земята и растителността”, “рибите и животните” и най-накрая човек. В този процес духовния свят, света, който са обитавали ангелите е бил създаден преди човек.
След завършването на ангелския свят, Бог е поставил архангел, който да управлява цялото ангелско царство. Така, както Бог е дал благословия на Израил чрез един човек – Аврам, по същия начин божията любов към ангелския свят е течела чрез този ангел. Според традиционното разбиране на много хора в юдейско-християнската вяра името на този ангел е било Луцифер.
Преди сътворението на човек Луцифер е бил най-върховното същество в небесната йерархия и е бил онзи, който е получавал най-пряко любовта на Бог. Той изглежда е бил най-близко до Бог и дори е изглеждал фаворит на Бог.

ЗАПЛАХАТА ЗА ЛУЦИФЕР

Според Божествения Принцип Луцифер е бил сложен в градината с малките Адам и Ева, за да им служи и да ги направлява в тяхното израстване. Изпълнявайки мисията си обаче, той забелязал, че нещо вече се е променило. Започнал е да осъзнава, че Адам и Ева са получавали повече любов от Бог отколкото той самия.
Неговата ситуация може да бъде сравнена със дете, което изведнъж бива изместено от новороденото си братче или сестриче. Докато не дойде новото бебе по-голямото дете единствено получава любовта на майка си, но след това може и да почувства, че любовта на майката спрямо него е намаляла за сметка на бебето и то може да бъде обзето от чувство на завист.
Такова е било и чувството, което Луцифер е изпитал, след като човек е бил създаден, тъй като Адам и Ева са били създадени като деца на Бог, а не като негови слуги, те са получавали повече любов, отколкото Луцифер. Луцифер не е съзнавал, че Бог го обича толкова, колкото винаги преди това, на той просто е обичал Адам и Ева повече.
Луцифер е завиждал на вниманието, което Бог е отделял на своите деца и особено е завиждал на Адам, който е бил мъжко същество като Луцифер. Луцифер е знаел, че когато Адам достигне своята пълна зрялост той ще господства и над него.
И други свещени книги преписват подобно чувство на Луцифер. В Корана например ангела казва “защо да им служа. Та те не са ли от пръстта, докато аз съм направен от огън”, защо, мислел си е той Бог постъпва така със слуга, който винаги му е бил верен.

ПРИНЦИП НА ЛЮБОВТА

В същото време Луцифер е виждал Ева като много красиво и привлекателно същество. Тъй като извора на красота за Бог е неговата любов, онези, които получават повече любов от Бог съответно излъчват и най голяма красота. Колкото повече е израствала Ева, толкова по-красива е ставала и естествено Луцифер е бил привлечен повече към нея. В допълнение изпитвайки липса на любов, той е търсил да получи повече любов от Ева.
Колкото повече Луцифер е прекарвал със Ева, толкова повече се е задълбочавала тяхната връзка. И тъй като е искал да запази своето превъзходство, Луцифер е търсил начин да спечели сърцето на Ева. От своя страна пък Ева също е била привлечена към ангела като “ангел на светлината” той е бил най-мъдрия измежду всички и тя е била съответно поласкана от неговото внимание.
Макар Луцифер да е знаел, че неговото намерение е абсолютно срещу волята на Бог, желанието му спрямо Ева е започнало да надминава страха от закона или смъртта. Най-накрая той решил да омърси дори Бог, тъй като Бог е стоял между него и обекта на неговото желание. Поради заповедта, която Бог и е бил дал Ева в началото е отговорила на Луцифер по следния начин “и жената каза на змията – ние можем да ядем от плода на всички дървета в градината, но Бог ни каза да не ядем от плода на дървото, което е насред градината, нито да го докосваме, защото ще умрем”, но змията е казала на жената “няма да умрете, защото Бог знае, че веднъж щом ядете от плода, очите ви ще се отворят и ще станете като Бог – ще познаете доброто и злото” (Битие 3:2-5). След първоначалните си думи Ева е била объркана от настоятелността на Луцифер. След като Бог е дал Луцифер на Адам и Ева за да направлява тяхното израстване, от друга страна пък той и казва нещо, което е абсолютно противоположно на насоката на Бог и вместо да опита да получи допълнителен съвет от Бог или да сподели с Адам, Ева е позволила да бъде напълно объркана.
Нейната любов е нараснала и нейното желание за обещаното знание от Луцифер също е нараснало. Най-накрая тя е позволила да бъде убедена, че Бог някак си я е водел в погрешна посока и се е съгласила да има сексуална връзка с Луцифер. Този сексуален съюз между духовете на Луцифер и Ева е довел до първоначалното духовно Грехопадение.

ДРУГИ ГЛЕДНИ ТОЧКИ ЗА ГРЕХОПАДЕНИЕТО

Много древни еврейски и християнски записки се съгласяват с интерпретацията на Божествения Принцип за Грехопадението. Няколко еврейски мислители казват, че Сатаната си е мислел “ще убия Адам и ще взема Ева за жена”. Друг равин е обяснил, че Сатана е възнамерявал да господства над цялата земя с Ева като свой партньор.
Професор Тенант от Кеймбриджкия Университет, който е правил задълбочено проучване на Грехопадението казва, че легендите “които се отнасят до ужасното съвкупление между Адам и Ева с Демоните, и особено на Ева със змията или Сатана са широкоразпространени” в по древни източници.
Независимо колко многобройни са записките за подобно разбиране на Грехопадението, може ли човек сериозно да повярва, че ангел може да има сексуална връзка с човешко същество?

БИБЛЕЙСКИ ДОКАЗАТЕЛСТВА

За да осветлим този въпрос нека да разгледаме това, в което вярват евреите и християните и което е записано в Библията. Както Стария, така и Новия Завет приемат за даденост, че духовно същество може, а и желае смъртни жени. Един ключов пасаж (Битие 6) казва “синовете на Бог” традиционно разглеждани като ангели се спуснаха от небето и успешно “взеха за жени” някои красиви жени (Битие 6:1-2).
Бихме могли да подминем тази история като примитивен мит, обаче тя се появява на два пъти в две различни части на Новия Завет. В Юдовото послание (6 – 7) и във второ Петрово (2:4). Историята оживява и вече имаме авторитети от християнските писания. Очевидно за християните е било разбираемо духове и човешки същества да имат сексуална връзка един с друг, тоест било е възможно.
И на други места във Библията ангели са имали пряк контакт с хората или с неща от физическия свят. Например ангел се е борил жестоко с Яков и дори е изкривил хълбока му (Битие 32:25).
Когато два ангела посетили Лот в Содом за да го предупредят за идващото унищожение на града, той ги е поканил в дома си и са яли заедно.
Когато Мария е видяла ангел близо до гроба на Исус тя е помислила, че вижда градинаря (Йоан 20:15).
От това можем да видим, че ангелите не само притежават подобни на човека възприятия, но също притежават и форма, която в определени случаи може да бъде видяна.
Също съществуват и доказателства за феномена, който наричаме “сатанинска страна”. Сатанистите отдавна включват в своите мистични обичаи сексуални преживявания с господаря на свръхестествените неща. През ХVІІ век, а дори и днес те са признали много неща, но не като признания на грях, а като нещо, в което те вярват и са преживели. Разбира се, духовното сексуално преживяване не е в рамките на преживяването на един обикновен човек и въпреки всичко това е факт – то съществува дори и днес, в ХХ век.

ЗАВЪРШЕНОТО ГРЕХОПАДЕНИЕ

Как е било грехопадението между Луцифер и Ева предадено на Адам. Любовта обединява две същества и ги довежда до съюз. Обединявайки се с архангела, Ева е получила два вида елемента от него. Първо тя е преживяла страх. Архангелът е знаел в сърцето си, че обединяването му с Ева ще бъде нарушаване на ясен Божи Принцип и въпреки всичко силата на неговата любов към Ева го е довела да го направи, също въставайки срещу могъщия Бог той се е уплашил. Когато е имало не принципна връзка между Луцифер и Ева този страх е преминал и през нея и е станал част от нея. Тя започнала да чувства и да се страхува от това, от което и Луцифер.
Също така, когато Ева е яла от забранения плод очите и са се отворили както е била предсказала змията. В този момент Ева е разбрала, че Луцифер никога не е трябвало да бъде нейния партньор, а Бог е създал за това Адам. Тя е била обладана от дълбоко съжаление и разкаяние. Това осъзнаване, заедно със чувството и за страх я е накарало да се обърне към Адам, за утеха и помощ.

КЪМ АДАМ

Презряла предишното си действие Ева е била готова да направи каквото е необходимо, за да си възвърне предишното състояние на добруване. И осъзнавайки, че Бог е определил Адам да бъде нейния правомерен партньор, тя грешно се насочва към него и има сексуална връзка с него, като по този начин е смятала да поправи предишната си грешка. Но по този начин тя е изкусила Адам да се държи като неин съпруг.
Дотогава Адам и Ева са заживели заедно в братско-сестрински връзки. Разбира се, един ден, когато са щели да израснат до своето съвършенство щяха да получат благословията за брак от Бог. И в състояние на материална любов с Бог те щяха да застанат в позиция, в която да хранят към себе си, един към друг Божия любов. Тази връзка един с друг преди да постигнат необходимите качества на сърцето е била в разрез със замисъла на Бог. Но въпреки всичко Адам е отвърнал на Ева и двамата са имали сексуална връзка. Тази връзка между Адам и духовно изпадналата вече Ева представлява физическото Грехопадение на Адам и Ева. Тъй като Бог е създал човек като дух и плът и Ева вече е извършила грехопадението духовно, този момент на тяхното физическо обединяване Грехопадението е било завършено.

КАКВО БИ МОГЛА ДА НАПРАВИ ТЯ

Вместо да изкуси Адам, както тя самата е била изкусена Ева трябваше да си признае грешката пред него и да го помоли да и посредничи между Бог. Чрез Адам, Бог би могъл да възстанови Ева, но когато Ева е довела Адам до сексуална връзка с нея и той се е съгласил по този начин те само са повторили първата грешка на Ева. Сега и двамата са били откъснати от Бог и без никаква надежда. Нямало е кой да застане като посредник между Бог и тях.
Потънали в своя срам и вина (Битие) ни казва, че Бог самия е започнал да ги търси викайки “къде сте”, но те са били изгубени и духовно и физически.
Ако първите ни предци не бяха яли от плода на доброто и злото, те щяха да установят идеално семейство, давайки началото на деца на доброто. Любовта на Ева щеше да бъде добър плод и тя щеше да бъде оприличена с дърво-запознаване на доброто, но преди да може да постигне съвършенство Ева е извършила Грехопадението и е повела и Адам към него. По този начин тя е създала семейство, в което е липсвала любовта на Бог и което е било опетнено със Сатанинската потомствена линия. Следователно грешната Ева е била сравнена с грешно дърво и нейната любов с грешен плод.
Веднага преди Грехопадението Ева е била в позиция да стане дърво или на добро или на зло. Поради тази причина тя е била символизирана като дърво-запознаване на доброто или злото. Плода от това дърво, който е бил любовта и е можел да бъде или добър или лош.

Няма коментари:

ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ

Related Posts with Thumbnails