Защо Бог позволи падението

КАК БЕШЕ ВЪЗМОЖНО ГРЕХОПАДЕНИЕТО

Можем да зададем въпрос, как е могъл да се обърка планът на Бог по този начин? Той е създал Вселената, той е всемогъщ. А Луцифер, Адам и Ева – всички те са били негови творения. Те би трябвало да съществуват според неговия план. Как са могли нещата да вземат такъв лош обрат?

От гледна точка на Божествения Принцип, Бог е създал по такъв начин, че неговата Вселена да бъде сравнена с влак, който пътува по определени релси. Влака представлява творението на Бог, а релсите могат да бъдат сравнени с неговия закон. Така както влака е воден от релсите по същият начин и творението на Бог се развива автоматично следвайки неговия закон. Но ако влака е поразен от друга сила по-голяма от държащата сила на релсите, например сблъсъка с камион, влакът ще дерайлира.
По подобен начин ако друга сила във Вселената по-голяма от силата на закона помете Адам и Ева, тогава те биха могли да се отклонят от първоначалния си курс. Такава сила по-силна от целия закон и принципа на Бог е единствено силата на любовта.

ЛЮБОВ, А НЕ ЗАКОН

Беше обяснено в принципа на творението, че Бог създаде, за да преживее обмен на любов. Неговият идеал не е света на закона, а света на любовта. Следователно Бог направи силата на любовта по-велика, по-голяма от всяка друга сила. Любовта е върховната сила във Вселената. Бог създаде силата на любовта, толкова абсолютна, че дори неговият принцип не може да изключи любовта да бъде изразена по начин, който нарушава неговата воля. Адам, Ева и Луцифер извършиха грехопадението поради силата на любовта.
Литературата и историята по един и същи начин дават дължимото на върховното господство на любовта над човешкото сърце. Фройд заедно с други психоаналитици изтъква, че в този грешен свят еротичния импулс сам за себе си е достатъчно силен, за да измести всякакви морални конвенции, които обществото и съвестта приписват на божията воля. Шекспир е обезсмъртил как любовта е довела Ромео и Жулиета до самоубийство. Как чичото на Хамлет, воден от неговата страст да убие брат си, за да може да се ожени за снаха си. Как крал Лир буквално полудява, защото е разбрал, че е сгрешил относно любовта на дъщеря си към него. В нашето време крал Едуард VІІІ абдикира британският трон също заради любов.

ЛЮБОВТА НА БОГ И ЛЮБОВТА НА ЧОВЕК

Тъй като Бог създаде любовта като върховна власт, веднъж щом човек постигне зрялост и стане единен с Бог в любов, нищо не може да наруши тази връзка. В съвършенството не е възможна корупция и поквара, защото човек е единен с любовта на Бог. Но преди човек да постигне съвършенство неговото желание може да тръгне в погрешна посока. Поради тази причина според Божественият Принцип мъжа и жената трябва да изпитат пълното единство на любовта един с друг, само след като тяхната любов спрямо Бог изкристализира. За да постигнем това, Бог е знаел, че Адам и Ева са имали нужда от протекция и специално водене. Това е и целта, поради която Той им е дал заповедта “можете свободно да ядете от всяко дърво в градината, но от дървото за познаване на доброто и злото да не ядете” (Битие 2:16,17).
Сексуалната интерпретация на грехопадението има съществен принос, защото посочва точно онзи грях, който се таи в корените на биологичната структура на човек. Затова и в определен смисъл за разлика от детайлите в своята теория, Фройд правилно е проследил човешката трагедия до нейното начало – сексуалният импулс.
Докато нашите предци вярно са следвали заповедта те нямаше да се заплетат с архангела. При тези обстоятелства любовта достатъчно силна да причини отклоняването на Адам и Ева нямаше изобщо да се появи. Но, тъй като те не спазиха заповедта вместо това образуваха връзка с Луцифер се разви аморална любов, която причини тяхното отклоняване от релсите на божият принцип.
Колко дълго беше необходимо или изискваше Бог от Адам и Ева да спазват заповедта и да не ядат от “плода”? Ако Адам и Ева бяха постигнали своето съвършенство те щяха да влязат в прякото господство на божията любов. Тогава с божията благословия те щяха да бъдат свободни да развият своята любов един към друг, като съпруг и съпруга. Ако те бяха направили това, нямаше да има възможност тяхната любов да бъде разрушена. Ако бяха постигнали идеално съвършенство, тогава те щяха да станат способни да развият зряла любов един към друг. От тук можем да разберем, че подчинението на божията заповед е било необходимо само до толкова, до колкото Адам и Ева са преминавали през периода на израстването към своето съвършенство.

СВОБОДНАТА ВОЛЯ И ГРЕХОПАДЕНИЕТО

В принципа на творението беше показано, че Бог даде свободна воля на човек, за да може да му позволи той да участва в творението и по този начин той да стане съ-създател, като него. Следователно даването на свободна воля на човек от Бог е било необходимо и нещо много добро. Както утвърждава традиционната юдейско-християнска теология – свободната воля е най-великият и най-големият дар, който Бог е дал на човек.
Ако човек просто беше насилен да следва Бог, то тогава нямаше да има краста в живота на човек, и нямаше да има радост и слава за Бог. Най-красивото и ценното е когато човек служи на Бог доброволно и го обича с цялото си сърце от свободната си воля. Цветето обръща лицето си към слънцето, защото за него няма друга алтернатива, докато свободната воля на човек придава на неговото съществуване специално измерение. От тук човек действително става върховно същество в цялото творение и оправдава позицията си на господар.
Някои вярват, че Адам и Ева са извършили грехопадението, защото са имали свободна воля. Разбира се тяхната свободна воля им позволи да го извършат. Но ако те бяха извършили грехопадението от свободната си воля, тогава винаги щеше да има опасност от грехопадение след като те станат съвършени. Несигурност щеше да съществува дори в небесното царство на Бог, като човек щеше да има абсолютна свобода. Такава несигурност щеше да съществува завинаги и обещаното постигане на съвършенство щеше да бъде невъзможно.

СВОБОДНАТА ВОЛЯ

Макар и свободната воля да не е причинила грехопадението, Адам и Ева загубиха свободата си поради своя грях. Причината е, че тяхната свобода съществува само в рамките на божият закон. Извън божият закон няма свобода.
За да разберем този очевиден парадокс, нека да си помислим за свободата, на която се радваме в нашето общество. Тази свобода съществува само до толкова, доколкото ние се движим в рамките на закона на нашата нация.
Нека да вземем един простичък пример. Ако човек избере да премине на червено той може да загуби привилегията си да кара автомобил. По подобен начин нашата свобода на движение съществува само в закона на гравитацията. Можем да искаме да си излезем от прозореца на петия етаж, но тогава много лесно ще намерим ограниченията на нашата свобода. Тогава когато пренебрегнем лимитите и разпоредбите и злоупотребим със свободата, тогава в резултат се появяват дисхармония, хаос и унищожение.
В случая с Адам и Ева, непринципната любов на Луцифер е разтърсила закона на Бог и е унищожила свободата на човек. Поради това човек винаги е живял в сатанински окови.
В духовен аспект, човек няма абсолютна свобода да прави това, което е правилно и добро в очите на Бог. Той по много сложен начин е объркан в задължително и незадължително робство. Това за доброволното и недоброволното ни робство е било брилянтно анализирано от такива мислители, като Августин, Джон Калвин, Райнхолд Найбур, както и описано от най-големите романисти.
Апостол Павел проплаква “Ние знаем, че закона е духовен, а аз съм плътски продаден в грях и не разбирам собствените си действия, защото не правя това, което искам, а точно онова, което мразя. Окаян грешник съм аз, кой ще ме избави от това тяло на смъртта?” (Римляни 7:14-25).
Следователно, необходимо е човек да възстанови първоначалната си свобода, преди да може да построи небесното царство в живота си. Макар човек да има свободни действия, тези действия може би не са резултат от вътрешна свобода. Един от знаците на израстване на духовния живот на човек днешно време е универсалната потребност от освобождение на всяко едно ниво, било то расово, национално или теологично. В историята свободната воля от религиозна перспектива е най-добре илюстрирана в живота на онези, които са избрали Бог и духовната свобода дори с риск за живота си например Жана Д`арк, Мартин Лутер Кинг, Кардинал Минценти и безбройни християнски мъченици.

1 коментар:

Tanya B. каза...

Потенциална възможност за възникване на злото винаги е имало и ще продължи да има! Бог е дал на всеки свободна воля да избира. В противен случай нямаше да може да се говори за Божия любов, за щастие и свобода. Но това понякога е опасно! Луцифер, който е бил най-красивия ангел на небето се възгордява и дръзва да се опълчи срещу Бога. Той не осъзнава тогава какви ще са последиците от греха му. Днес ние ги виждаме. Адам и Ева също не са осъзнавали до какво ще доведе непослушанието им. Ние днес виждаме.
Бог е могъл още веднага да унищожи сатана! Но след това какво щеше да стане? Всички останали ангели щяха да му служат от страх! Те никога нямаше да могат да видят последиците от греха. Винаги щеше да съшествува опастност някои друг да се опълчи срещу Бога и да наруши хармонията във вселената. Затова Бог измисля план - позволява на злото да се развие до момента, когато ще бъде унищожено. Всички ние виждаме последиците от злото и не бихме дръзнали никога да се опълчим срещу Бога вече след като видим каква е съдбата на лошите човеци и на сатата.
А те буквално ще горят в огненото езеро!
Ето един филм (Космическият конфликт), който ще ви помогне да разберете по-добре нещата:

http://www.thelastnews.net/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=10&Itemid=60&lang=bg

ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ

Related Posts with Thumbnails