Живот в Ада


Дали в тези послания просто не става дума за България...

Според послание изпратено от духовния свят, на пръв поглед живота там изглеждал еднакъв с земния, но светът там бил много по-необятен. Във сферите на доброто, или Небето, нямало трудности, всичко се виждало и се знаело. Хората чувствали сърцата си и разбира се могът да си предават информация дори чрез мислите без разстоянията да имат някакво значение. Поради разбирателството и любовта там духът на хората е винаги изпълнен с мир, спокойствие, а трудности, неудобство и гладът не съществуват. В Ада обаче, доста подобно и на живота в България, хората винаги чувстватли глад и страдание. Там те са затънали в завист и неудобство, затова страданието и конфликтите са неизбежни. Но имало и секс и семейства, а прераждане не съществувало, само са ни влияели..."

Живот в Ада

"където дори не можеш да си представиш Небето"

В Ада хората винаги чувстват глад и страдание. Там те са затънали в завист и неудобство. Поради това страдание, конфликтите са неизбежни. Всеки се чувства неудобно. В Небето имате свободата да следвате съзнанието си, но в Ада не можете да направите дори едно нещо според собствената си воля. Там отнемате нещата на другите със сила и се храните чрез кражба. Хората на земята не могат да си представят колко “истински ужасен е Адът.


Живота в Небето

мястото, където мислите и действията стават едно

Какво представлява Небето? Аз не съм сигурен как да ви обясня. Във всеки случай, това е мястото, където думите и делата са едно. Например, ако аз си помисля: “Какво месо ще ям днес или какво искам да ям?”, с тази мисъл автоматически пред мен ще се появи огромна трапеза. Също ако си помисля: “Къде искам да отида днес, кого искам да срещна?”, аз съм вече там.


ако следвате любовта, конфликтите и страданията на земята ще бъдат прекратени


Прочети пълния матерял: Живот в Духовния свят

Няма коментари:

ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ

Related Posts with Thumbnails