Кризата ще промени съдбата на човечестото

Предсказание:
Кризата ще промени съдбата на човечестото


Предсказания от преди повече от 500 години описват изчерпването на природните залежи, проблеми с територията и населението и настоящата финансофа криза, като факторите които ще променят съдбата на човечеството.


21 век рязко ще измени пътя на човечеството

"От началото на 21 век рязко ще се измени направлението на световното обществено мнение. Ограничаване на научния мироглед и изчерпването на природните залежи, проблеми с територията и населението, подчертано едностранно развитие на науката и техниката, относителен спад на технологичния прогрес, отчаяни усилия на развиващите се страни в опита да се изравнят с високоразвитите – такива са факторите, които ще променят съдбата на човечеството." Подробности

Той ще дойде от изток: Южна Корея

“На света ще се яви такъв Свят Човек, затова гледайте на цялото творение непредвзето. Този човек ще се обяви в годината на Чинс (2000-2001 или 2024-2025 ) и ще обедини цялия свят. На хората, заслепени от златото, ще е трудно да се откажат от съблазни. Търсете тайното послание в Южна Корея – в него е скрито всичко”. Подробности


Няма коментари:

ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ

Related Posts with Thumbnails