Целта на Второто Пришествие според Библията

Второ пришествие на Христос: Целта на Второто Пришествие според Библията
Целта на Второто Пришествие

Ако при първото пришествие Исус бе приет като Христос (Месия = "Помазаник" = помазан за "Цар"), то нямаше да има нужда от Второ Пришествие на Христос. Но Исус е разпнат, убит и успява да донесе само Духовно Възкресение. С други думи, Плътта (Тялото) на всички, които вярваме и следваме Исус, си остава под влиянието на Греха и Злото. Така пише Библията; само след Второ Пришествие на Христос телата ни (нашата плът) ще бъде освободена от греха и влиянието на Сатана.Исус сега е в Духовния свят, затова Исус лично не може да се завърне. Трябва да се роди в плът - но това ще бъде нова личност, с друго, "Ново име", идващ в духа и силата на Исус. Исус ще го призове, ще му даде мисията си (както пише в Библията) и той ще изпълни мисията на Второто Пришествие на Христос с директната помощ и водене на Исус и Светиите от духовния свят.


Библията подкрепя достоверността за раждането на нова личност с Месиянска мисия в следните цитати; Отк. 12:5 (Раждането на безгрешно дете), Отк. 19:12 (Носи ново име), Отк. 2:26-28 (Иисус ще предаде мисията си на друг), Коринтяни 13:8-12 (Той ще разкрие 'Новата, пълна истина').

Най-основната цел на Христос при Второто пришествие е да възстанови грешката на Адам и Ева, като установи първото Истинско Семейство и даде началото на безгрешен род, отделен от влиянието на Сатана. А всички ние, които сме родени в грях (потомство на Адам и Ева) трябва да се ПРИСАДИМ към потомствената линия на Месията от Второто Пришествие.

Така ще започне новата история отделена от Сатана; ще се появят семейства, родове, нации и свят на доброто - свързани с Бог и отделени от Сатана и Греха. Това ще бъде Небесното Царство, първо на Земята, а след това и в Духовния Свят (Небето). Това е целта на историята за възстановяване - и целта за идването на Второто Пришествие. Затова Библията го свързва със "Сватба", "Годеница", "Присаждане" и "Новорождение".

Ясно е че за да се новородим ни трябват нови Истински Родители. 2000 години християнството не разбрало това, макар, че тези неща са писани в Библията, защото дори да бяха разбрали щеше да ги изопачат, понеже преди идването на Второто пришествие те не са способни да направят нищо с това знание.

Без Месията да установи Истински семейства християните са безсилни да създадат такива, понеже всички идваме от грешната потомствена линия. Само Месията, и то, само в плът, може да направи това. Ако не го приемат и следват християните ще се провалят в мисията си и ще отпаднат от провидението, както направиха Евреите по времето на Исус. Бдете и молете се за да разберете тези неща.

Прочетете още:
Второто Пришествие ЧРЕЗ РАЖДАНЕ
Как, кога и къде ще се завърне Христос?
Знаците на Нострадамус за Второто Пришествие  
Второ пришествие на Христос: Целта на Второто Пришествие според Библията 

Няма коментари:

ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ

Related Posts with Thumbnails