Грехът и грешната природа

Грехът и грешната природа

Днес много образи, както и поведението на младите показват, че грехът е свързан силно със сексуалността. Няма нищо лошо в секса, но той притежава сила която може да манипулира действията на хората. Явно не случайно първите предци са прикрили не устата или ръцете си, а точно сексуалните си части.

КАКВО Е ДОБРОТО

Едва ли трябва да спорим за действията на Луцифер, Адам и Ева, дали са на основата на любовта? Ако бяха, те би трябвало да бъдат правилни. В крайна сметка любовта е добро, нали така? Обаче от гледна точка на Принципа нищо не е добро или зло, всички неща са създадени неутрални и тяхното добро или лошо зависи от тяхната цел.

Един човек например може да преследва огромно количество пари – ако това количество е много повече от задоволяването на личните му нужди, неговата цел е да използва парите да осигури своето семейство, да служи на общността, да помогне на нацията си – това е добро, обаче от друга страна ако неговата цел е абсолютно егоистична и дори унищожителна, например да започне да инвестира в бизнес с наркотици, тогава това действие е лошо.
Принципът се прилага и към човешката природа, например човешката амбиция често се смята за нещо лошо, но всъщност това е част от първоначалната ни природа, дадена от Бог. Без амбиция човешката история щеше да бъде лишена от велики личности и велики събития. Мойсей например никога нямаше да поведе своя народ извън Израил, Линкълн никога нямаше да види разделената си страна обединена отново, Едисън никога нямаше да изобрети крушката.
Но много често човешката амбиция е била насочена към по-малко обществени цели, амбиция насочена към егоистични цели е карала хората да крадат, да владеят над другите и дори да убиват.

По същия начин способността на човек за любов е неутрална. Когато е използвана според божиите идеали и принципи това е най-творческата и съзидателна сила на света. Но извън тези принципи любовта може да бъде егоистична, унищожителна и просто израз на похот.
Тогава проблема е да можем да определим какво е доброто и да достигнем до универсален стандарт на доброто, но още от Грехопадението стандартите на добро и зло са били относителни.
По едно време стойностите на една група са преобладавали докато в друго време друга партия или група със съвсем различни стойности е определяла стандарта. Преди 200 години в Щатите може би кредото “един за всички – всички за един” са изразявали доминиращата етика, но днес “да правиш своето си нещо” изглежда, че е наложено от водещите в обществото. От политическа гледна точка за комунистите държавното притежание на цялата продукция е добро, за капиталистите частното стопанство е най-желано.
Като резултат на такива конфликти в стандартите историята е била изпълнена с борби. Тези конфликти ще продължат докато не се наложи универсален стандарт на добро, който ще установи стандарта, който би бил установен ако Грехопадението не се беше случило.

ПОЯВЯВАНЕТО НА ГРЕХА

Въпреки, че различните учени и теолози са идентифицирали различни видове грях, греха на Адам и Ева си е единодушно утвърден като първоначалния грях, тоест корена на всички грехове. Според Божествения Принцип това е причината за духовната смърт, която е надвиснала над човечеството от незапомнени времена.
Но какво е гряха – за различните хора думата може да има различни значения. За древните евреи например, разбирането за греха е било да се отклониш от пътя или да изпуснеш целта, други пък подчертават, че греха е действие, което ни отделя от Бог. Хората се лутали между пътеката на праведността до нарушаване на договора, който обединява Бог и човечеството. Според Божествения Принцип греха може да бъде разгледан като всяко едно действие или мисъл, което нарушава волята и закона на Бог, и която пречи по отрицателен начин на собственото ни израстване към съвършенство. Оттук греха не е всъщност против Бог, а той е против нас самите, защото той нарушава най-дълбоката ни същност.
Макар ние самите да не смятаме така, по един или друг начин всички сме преживяли греха. Този факт е изразен от известните думи на апостол Павел “всички сме съгрешили и всички сме далеч от славата на Бог” (Римляни 3:23). По подобен начин ученика на Исус – Йоан пише на ранната християнска църква “ако кажем, че не сме съгрешили, ние се заблуждаваме и истината не е в нас” (І Йоан 1:18).

ПЪРВОРОДНИЯТ ГРЯХ

Много хора потвърждават факта на първородния грях, но въпреки всичко не им се ще да го проследят назад до първоизточника. И теолозите и обикновените християни по еднакъв начина се чудят как така един единствен грях, колкото и да е голям може да поквари цялата човешка раса.
За да отговорим на този въпрос се предлагат различни аналогии. Първоначалния грях е бил сравнен с убождане на окото, което причинява вечна слепота или пробождане на сърцето, което прекратява живота за цялото тяло. Няколко равина го сравняват с отрова, чиито ефект се предава от поколение на поколение.
Психоаналитиците често са проследявали сериозни душевни смущения към един единствен психичен шок. Човек може да каже, че това е заразата на водоизточник, която неминуемо ще се разпростре в целия град, или като болест, която влиза през корените на дървото и постепенно инфектира всеки клон и листо. В дървото на човека Адам и Ева са били корените.
В допълнение към първородния грях можем и да споменем наследствен, колективен и индивидуален грях. Наследствения грях ни се предава от нашите предци чрез кръвната линия. Колективния грях не е собствения, нито пък наследствения грях, а е онзи грях, който всички членове на една група носят в себе си. Например ако група от хора линчуват невинен човек всеки член от групата носи отговорност за това деяние.
И най-накрая индивидуалния грях е онзи грях, извършен от всеки един човек в ежедневието му. За Божествения Принцип волята на Бог е в крайна сметка ние да бъдем освободени от всички видове грях, докато сме тука на земята. Но не можем да бъдем изчистени от греха без първо да премахнем първородния грях – корена. Такава задача е един от аспектите за мисията на месията. Мисия, която ще бъде дискутирана в следващата глава.

ГРЕШНАТА ПРИРОДА

Бог е създал всички и всичко да бъде добро, в това число Адам, Ева и Луцифер. Докато Адам и Ева все още израстваха да изпълнят този идеал се случи Грехопадението. Чрез Грехопадението личността и характера на Адам и Ева бяха покварени и променени от това, което Бог беше замислил първоначално за тях. Или с една дума Адам и Ева наследиха грешна природа. През цялата човешка история тази грешна природа или както се нарича в Римокатолическата църква “втора природа” е била предавана на потомствата на Адам и Ева.
Божествения Принцип идентифицира четири основни аспекта в грешната природа на човечеството. Нека да ги разгледаме накратко. Първо гледната точка на Бог и нашата гледна точка. Едно от нещата, което се приписва на Грехопадението е неспособността ни да виждаме нещата от гледната точка на Бог. Както вече казахме преди раждането на Адам и Ева, Луцифер е бил основният получател на любовта на Бог, но ако след тяхното пристигане или появяване Луцифер беше обичал Адам и Ева по същия начин, както Бог ги беше обичал, той нямаше да започне Грехопадението. Ако беше полагал усилия да остане с Бог и да обича, така както Бог обича, вместо да се подчини единствено на своите егоистични чувства, той щеше да може да преодолее своята ревност и да предотврати тази трагична грешка. Но вместо това, това, което Бог е обичал, той е мразел. Тази тенденция да виждаме нещата от егоистична перспектива е била пренесена и върху Адам и Ева и тази природа и била предавана през цялата човешка история от поколение на поколение.
Известен пример за тази наследена тенденция можем да видим в живота на дванадесетте сина на Яков. От всичките си синове Яков най е обичал единайсетия си син Йосиф и другите десет по-големи братя са знаели това. Ако те истински бяха обичали баща си те щяха да се опитат да разберат неговата гледна точка, да приемат Йосиф и да повярват, че техния баща обича и тях. Но вместо това, те завидиха на Йосиф, намразиха, и го продадоха в Египет.
Можем да видим нещо от тази тенденция и в нашия живот днес. Учениците може би изпитват завист към друг ученик, който със своята прилежност е любимец на учителя. Или в работата хората могат да завиждат на техен колега, който изведнъж израства или повишава повишение за чудесно свършена работа. На всички тези примери ние можем да видим как такива завистливи хора като Луцифер нямат способност да оценят нещата от божия гледна точка. Задачата е да научим да уважаваме хората за това, което те постигат независимо как тяхната позиция е свързана с личния им статут. Втора неправилна позиция. Също така сме наследили тенденцията да напускаме позицията, която ни е дадена. В първоначалното творение на Бог на всяко едно творение е била определена позиция. Ангелите например са били създадени като слуги на Бог, докато Адам и Ева са били създадени като негови деца. Ако тези позиции бяха запазени, тогава щяха да съществуват ред и хармония, но за съжаление те не бяха. Един от авторите на Новия Завет пише “и ангелите не запазиха правилната позиция, а напуснаха мястото, което трябваше да обитават, и за това са държани от него за деня на Страшния Съд” (Юда 1:6). Подобни феномени се случват и днес. В живота на всеки един от нас ние заемаме определени роли, които когато бъдат изпълнени ни водят до щастие и удовлетворение. Когато бъдат установени правилните взаимоотношения между родител и дете, или ученик и учител, или съпруг и съпруга и двете страни могат да изпитат удоволствие и да се радват от това. Но ако не се справим със собствените си роли, тогава не можем да очакваме да бъде постигнат нито по висша степен ред, нито индивидуален мир. Трета точка – грешно господство. Друг аспект на грешната природа е, че днес ние сме наследили тенденцията да обръщаме господството. Както преди беше показано има определен ред на авторитет в творението – Бог, Адам и Ева, следвани от ангелите и най-накрая всички неща в творението. Но когато се случи Грехопадението този ред беше обърнат. Архангела успешно изкуси Ева да съгреши, като я сложи под него като негова робиня. Ева пък от своя страна доведе Адам до грях. И в крайна сметка Бог беше изключен от цялата картина.
Тенденцията да обръщаме господството ни е предадена и на нас и често тя тръгва от желанието, което се е породило и в Луцифер да получи повече любов. Ние сме склонни да се изкатерваме нагоре за сметка на другите дори ако те имат правилен авторитет над нас. Ако ние преследваме фалшива егоистична цел и искаме да подчиним другите заради нашето желание, тогава такива едни усилия ще бъдат обречени. Ние трябва да си спомним, че единствения начин да получим любов е първо да отдадем. И четвърта точка – размножаване на злото. Последното нещо, което сме наследили от Грехопадението е тенденцията да искаме да въвлечем и другите хора в грешните ни постъпки. Ева се е отдала на неправедното желание на Луцифер и след това размножила злото като изкусила Адам. Ако Ева не беше размножила нейното престъпление, Адам щеше да остане чист и в крайна сметка щеше да я възстанови като своя партньорка. Но Ева умножи злото чрез Адам и тогава Грехопадението вече беше завършено.
Нашата склонност днес е да въвлечем другите като съучастници. По този начин ние искаме да бъдем оправдани, защитени и оневинени. Може би спечелвайки си външната подкрепа на другите, ние искаме да защитим себе си срещу вътрешните си желания, срещу вътрешното чувство, че това, което сме направили е неприемливо. По този начин обаче ние размножаваме злото или неправилното нещо, което сме направили. Самият факт, че в днешния свят злото се размножава много по-бързо отколкото доброто е проявление на реалността на тази грешна природа.
През цялото човешко общество всички тези грешни природи са станали практическия начин на живот. Често срещано е да изпитваме завист към някой, който получава повече любов или блага от нас. Често виждаме липса на лоялност в семействата, предателства между “приятели”, домогвания до власт и влияния. И накрая толкова често е да видим злото предавано от човек на човек по бързо, отколкото доброто. Цялото ни общество е станало отражение на грешната ни природа, която е започнала с Луцифер, Адам и Ева.

Няма коментари:

ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ

Related Posts with Thumbnails