Второто пришествие

Как? ЧРЕЗ РАЖДАНЕ
Библията предсказва раждането на Меисиянска личност която ще промени света. Той ще се роди на Изток, ще бъде преследван, и Исус лично ще му предаде мисията си за спасението на света.

Библията обещава нова и пълна истина
Както самата Библия заявява „сега знаем частично и виждаме като в мъгла.” Така че е не-библейско да се каже че Библията е пълната истина, понеже тя самата твърди, че не е. Когато дойде пълното разбиране, частичното ще отпадне, обяснява апостол Павел в Коринтяни 13:8-१२. „Защото сега отчасти знаем и отчасти пророкуваме, но когато дойде пълното, това, което е частично, ше се прекрати... сега виждаме нещата неясно, като в огледало, а тогава ще ги видим лице в лице; сега познаваме отчасти, а тогава ще познаем напълно.” Проблемът е, че както винаги в историята, когато сме се хванали за частичното, не искаме да пуснем и да приемем пълното.

Нови откровения за връщането на Христос
Много хрисияни получават директни откровения и водене относно завръщането на Христос. Те обаче предизвикват традиционното разбиране за връщане на облаците. Според тях, веднага след появата на "Червения змей" (комунизма), на Изток ще се роди дете, което ще израстне и донесе спасението на света и поведе хората от всички раси, култури и религии към изграждането на Божието царство на земята. Тези нови откровения, макар и трудни за приемане, са здраво основани и на Библейските предсказания:

Изводи от Второто пришествие на Илия
Ако разгледаме Второто пришествие на Илия, става най-ясно, как Бог работи и как Христос ще се върне. Тъй като второто идване на Илия е трябвало да представлява завръщане на възкачилия се на небето Илия, хората са очаквали и вярвали, че Илия несъмнено ще слезе от небето. Но Исус ясно заявява, че Йоан Кръстител, който се е родил на земята, е Илия (Мат. 11:14; 17:13). Фактът, че Второто идване на Илия се осъществява, чрез Йоан Кръстител не означава, че самия Илия се е родил отново, като Йоан Крътител. Илия е в духовния свят и е помагал на Йоан, който е имал същата мисия на земята (Лук. 1:17). Ето защо, въпреки че мисията е една и съща, личността е различна.

Думите на Исус за Второто Пришествие
От думите на Исус в Библията можем да разберем, че при Второто пришествие, най-вероятно Христос ще бъде роден на земята. Както е предсказано в Отк. 12:5, „И голямо знамение се яви...жена която щеше да роди... И тя роди мъжко дете, което ще урпавлява всички народи...” С други думи Месията при второто пришествие ще изглежда различно и дори носи друго име, както се казва в Отк. 19:12, „И носеше ново име, което никой не знаеше... и името му беше Божието слово.”

Исус предава мисията си на друг
Възможно ли е Библията наистина да предсказва това? Възможно ли е Исус наистина да предаде мисията си на друг, който ще се роди за това? В Йоан 14:16 Исус загатва точно това: „И Аз ще поискам от Отца си и Той ще ви даде друг Утешител, за да бъде с вас вовеки.” Исус пояснява и защо трябва да дойде друг: „Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. А когато дойе Онзи (Господаря на Второто пришествие), Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина”. Следователно, при Второто пришествие ще се роди дете със друго име на което Исус ще даде своята мисия, и което ще израсне, ще победи и разкрие пълната истина пред света, която Исус тогава не е разкрил понеже хората не са били готови за нея.

Безгрешно дете ще се роди на Исток
Можем ли да бъдем сигурни, че това наистина ще стане. Тези думи на Исус, дадени в откровение на пророка Йоан, са още по категорични. „И на този който победи и който... върши дела, чисти като Моите, ще дам власт над народите и той ще ги управлява с желязна тояга... както Аз получих от Своя Отец. И ще му дам зорницата” (Отк. 2:26-28). Тук става ясно, че ще се появи друга безгрешна личност като Исус (върши дела чисти като Моите), и че самия Исус ще му даде същата мисия (както аз получих от Своя Отец), което е Месиянската мисия (да управлява всички народи с желязна тояга).

Не е имало друго име, но вече ще има
Погрешно е да се мисли че за вечността Исус ще е единствения които е безгрешен. Целат н аидването му бе да отвори пътия да се появят и други безгрешни хора, и накрая цялото човечество да се възстанови като Божии деца имащи същата стойност като Исус. Да Исус е еднородния Син на Бог, и няма друго име, чрез което да идва спасение до идването на Второто пришествие. Но ще се появи такъв човек, и самият Исус ще го помаже за Цар на народите (на гръдски Христос, на Арамейски Месия). И в двата цитата, Отк. 2:26-28 (този на който Исус ще даде същата мисия, както Той е получил от Отца) и Отк. 12:5 (появата на момче което от раждането си има връзка с Бога), става дума за една и съща личност, (този който ще управлява всички народи с желязна тояга).

Библията предсказва провал на християните да приемат
Възможно ли е тогава днешното християнство да отрече Библията, да се обърне срещу волята на Исус, като отхвърли този Помазан от Исус за Месия на Второто Пришествие? Да самия Исус предупреждава за това. Исус пита, „Когато той (Господаря на Второто Пришествие) дойде, ще намери ли вяра?” Той ни предупреждава, че Второто Пришествие ще дойде „като крадец в ноща.”

Християните в позицията на Фарисеите
Защо Исус ще каже на християните "Махнете се от мен вие злодейци"? Когато детето се роди на земята само избрани ще знаят, чрез откровения, докато останалите, дори и християнските лидери може да са в тъмнина. По тази причина те със сигурност могат да се обърнат срещу Него и вместо първите спасени да станат преследвачи и да критикуват Господаря на Второто Пришествие, поради невежеството си. За това Исус казва, че ще им заяви, „Махнете се от мене вие злойци...” въпреки че тяхната гордост и сигурност за спасение е в думите им, „Не в твое ли име пророкувахме и говорехме езици, и проповядвахме”. В момента в който те се обърнат срещу този, който Исус е пратил, те автоматически стават най-големите злодеици в очите на Бог.

Той вече се е родил
В Откровения 12 глава се обещава раждането на "мъжко дете, което ще управлява всички народи" веднага след появата на "Червения змеи" (Комунизма). Следователно раждането се осъществява скоро след 1917 година. Което означава, че ние вече живеем във времето на Второто пришествие, и тези които не са го открили са още в "тъмнината", а на тези на които новото име е разкрито са "в светлината". Но ако се е родило това момче, то какво е името му?

Той ще има жена и потомство
Откровения 19 глава описва това дете като израстнало, говори за "свадбата" му и за "Неговата жена." Също говори, че всички ще бъдат поканени на свадбата. Дали това не се отнася за голями международни свадби, или за факта, че най-после Бог ще може да благослови браковете за създаването на безгрешни семейства, чието потомство ще промени света? А в книгата на Енох се уточнява, че потомството на Месията ще бъде многобройно, и те ще управляват новия свят който ще се установи с център Бог. Така, Енох уточнява, злото ще изчезне от света веднъж и за винаги.

Името му ще е "Божието слово"
Но какво ще е името на тази нова личност? Библията закодирано ни подсказва. Откровение 19:12 говори за "име, което никой не знаеще", и подсказва че името му ще означава "Божието слово". Обещанието че веста ще дойде от исток където е раждането му ни кара да търсим подобно име в источните страни. С Китиайски ирогрифи думата "слово" се изписва с ирогрифите за Бог и човек, което означава "словото което Бог дава на човека". В Корея откриваме такова име. Произнася се "Мун", и значението на думата е точно "Божието слово."

Той ще разкрие пълната истина
Той ще разкрие истината директно и ясно, а не в символите и неяснотите, които са разцепили християнството на хиляди деноминации и секти. Но проблема е, че в началото хората няма да искат да я приемат, ще го преследват и обвиняват в невежеството си.
В Йоана 16:12 Исус казва, „Имам още много неща да ви кажа, но сега не можете да ги понесете. А когато дойде оня (Господаря на Второто Пришествие), тогава Духът на истината, ще ви упътва за всяка истина, защото няма да говори от себе си.” Но дали тогава ще искаме да чуем който носи тази истина, или както винаги е било в историята, пророците ще останат неразбрани и преследвани и ние лековерно ще отхвърлим истината. Затова пище, че царете и управниците на този свят ще се надигнат срещу него, и че дрехите му ще бъдат "обляни с кръв" (Отк. 19:13-21). Но той ще воюва срещу тях с "истината", "меча който излиза от устата му". В крайна сметка, той ще бъде видян от всички в славата му (като светкавица от изток до запад), но преди това той ще бъде отхвърлен от това поколение, заявява Лука. Цитата, "като светкавица от изток до запад", не се отнася за летене в облаците, освен ако нямаме в предвид летене с самолет. Най-вече това означава, че чрез медиите и телевизията "всяко око ще види, и всяко ухо ще чуе".

Исус призовава Сан Мьон Мун на 15 г. възраст
Може ли някои да се нарече истински християнин, ако тръгне срещу волята на Исус. Преподобния Мун е започнал да комуникира с Исус и с Бог още на 15 годишна възраст. Самия Исус го призова многократно да приеме тази мисия и доведе изпълнението на Божията воля на земята. Ако не знаем защо Исус е призовал Сан Мьон Мун да изпълни ролята на Господар на Второто Пришествие, можем да попитаме самия Исус.Разбира се много по-лесно е да заплюваме Исус в лицето и да кажем, „аз не мога да приема че ти работиш с кореец, аз не съм очаквал второто привествие така.” Библията предупреждава, че Бог върши нещата не по начина по който ние ги очакваме, но ние винаги мислим, че знаем по добре от Бог. Трудно ни е да се смирим и да питаме искрено самия Исус, какво мисли той. Трудното е да имаме търпение и постоянство докато той ни отговори.

Лично сведетелство от Бог
Един ден Бог ме грабна в духовния свят и чух Ангелите и Светиите да казват, „Ето това е Месията, и през целият ти живот те подготвяхме само за това, за да можеш да го приемеш и следваш.” Когато се възвърнах на себе си, краката ми трепереха, а на никой друг не можех да кажа. Кой щеше да ме разбере. До мен седяха хора но те не биха могли да разберат. Тогава разбрах цитата, „двама ще бъдат на едно легло, на една нива... единия ще е грабнат, а другия не.”Какво мислите направих? Отидох в стаята си, плаках и се молех, „Небесни Татко знам че ти ми казваш това, но аз не мога да го приема.” Аз си исках месия на облаците. Не ми харесваше Божия начин. Но Библията и в това ме опроверга. В Откровение 17:15 става ясно, че водата символизира множествата грешни хора, а облаците пречистените, отделени от грешното подготвени да приемат Второто Пришествие. Да Исус казва че ще доиде отново на облаци, но както в Ефисяни става ясно, отнася се за „облаци от свидетели”, пречистените от грешното общество, които имат чисто и искренно търсещо сърце, за да могат да разберат и приемат Второто Пришествие.

Много обаче ще отхвърлят да чуят
Да поради грешната си природа сме по-склонни и по-бързи да съдим. И на мен ми бе страшно трудно да повярвам и разбера това и други откровения, които Бог ми даде за преподобния Мун. Сега разбирам защо и на Йоан Кръстител, въпреки многото откровения му е било трудно да приеме Исус, и така и не е го е последвал. Напротив, учениците на Йоан, както на няколко места в Библията пише, са спорели с апостолите, че Йоан е по-велик. Дори след разпъването Йоанитите са основни критици и преследвачи на ранните християни...

Ще намери ли вяра
По същата причина Исус пита, „Когато той (Господаря на Второто Пришествие) дойде, ще намери ли вяра?” Той ни предупреждава, че Второто Пришествие ще дойде „като крадец в ноща.” Но както и на Евреите по времето на Исус им е било по лесно и угодно, поради тяхната грешна природа, да чакат чудодейно идване от небето, така и днес, ние християните, предпочитаме да очакваме чудодейни явления на облаците. Както и фарисеите и ние егоистично предпочитеме да смятаме, че спасенеито е само за нас християните. Така че да не се учудваме, че както Исус порица фарисеите, и ние християните може да се окажем не спасени, а порицани. „Махнете се от мене вие злодейци...” е по-очакваното обръщение на Исус към тези, които заявяват, „Не в твое ли име пророкувахме и говорехме езици, и проповядвахме.” Да, точно така ще стане, ако не познаем Господа на Второто Пришествие, а както и Фарисеите станем негови гонители и само четем и разпространяваме фалшиви слухове за него вместо сами да отидем и да проверим.Второто Пришествие чрез ражданеИсус предсказва недвусмислено, „И на този, който победи ... за да върши дела, чисти като Моите, ще дам власт над народите.” Че кой може да победи сатанинските сили и да е чист и безгрешен като Исус, ако не е роден безгрешен? В глава 12 Откровение прексказва и раждането на момче, което от рождението си има връзка с Бога. „И ето жена бременна и тя ще роди мъжко дете... което от раждането си бе грабнато и занесено при Неговия престол.” Да, Откровение предсказва раждането на безгрешно дете и то „ще управлява всички народи с желязна тояга” (Отк.12:5). Това дете ще бъде Месията, Господаря на Второто Пришествие което идва да управлява всички с желязната тояга, символ на Божията правда.

Заключение
Защо никога не ни харесва, че Бог работи по естествен начин, а все очакваме да направи нещо наготово с магическа пръчка? Защо хората, дори и вярващите, не ни харесва да чуем че имаме и наша част от отговорността да изградим Небесното Царство - свят на любов, разбирателство и красота? Не Бог съгреши, нито ни направи грешни. Човека съгреши и се отвърна от любовта към егоизъм, и не друг а ние хората трябва да поемем отговорност за това и изградим светът на истинската любов. Месията е просто човек, който побеждава егоизма и ще ни покаже как да живеем в мир и любов, и пресътворим този свят според Божия идеал. Но наша е отговорността да се променим и да се научим да живеем в любов. Нито Бог нито Месията не могат да ни променят с магическа пръчица както в егоизма си някои християни безотговорно очакват. Да, да доидел с магическа пръчица, и как пък не, нас да спалил, а другите да накажел. Как пък не! Има толкова добри хора и сред невярващите и всред другите религии, а Бог е справедлив защо да ги наказва? Че кой родител би желал едни от децата си в небесно царство а другите на вечно страдание? Нима Бог е толкова коравосърдечен както в егоизма и тесногледството си някои се самозаблуждават? Определено не е! А и не бихме го нарекли добър и справедлив ако беше!

Не просто е изключително важно да разпознаем и приемем "Този който Бог е пратил", но и да следваме и практикуваме това което Месията идва да ни научи. Какво по точно? Да ни научи да живеем в мир независимо от религиозни, расови и национални различия. Да ни научи да влагаме милиардите не за безмислено въоръжаване а за създаването на прекрасни условия и възможности за всички хора. Но дори и като видим да прави тези неща дали ще го приемем?

Кой е Преподобния Мун
Откровение 2:26-28, човекът, „който победи ... за да върши дела, чисти”, като тези на Исус, и на когото Исус ще даде „власт над народите,” не е никой друг освен Преподобния Сан Мьон Мун. Той ще „управлява с желязна тояга... както и Аз съм получил от Своя Отец” заявява Исус.

Колкото и да ни е трудно да приемем, че Исус ще предаде Месиянската си мисия на друг, който победи и е чист като него, това е предсказано и ще стане. Дали ни харесва това да е Сан Мьон Мун или не, не променя нещата, след като Бог е решил така.

За нас остава да се молим да разберем, и може би да си препрочетем Библията оттърсвайки се от натрупаните за 2000 години човешки разбирания за нея. Важно е не коя деноминация как го разбира, а как Бог го разбира. А Бог няма да се провали да ни отговори, ако искрено се молим и търсим. „И бдете и молете се, за да предстоите пред Него”, казва Исус за Второто Пришествие. Въпросът е искате ли да разберете кой наистина е той? Искате ли лично да проверите и да попитате Бог и Исус?

За какво работи той
Края на епохата на материализъм
Настоящата епоха на материализъм трябва да отстъпи на новата епоха на духовност, основана на неегоистичното служене и живот за другите, вярва преп. Мун. Той осъзнава, че тази трансформация не може да бъде осъществена единствено чрез религията или с политически и икономически реформи. По скоро, всички области на човешките постижения трябва да обединят усилия и осигурят духовното, моралното и интелектуалното лидерство необходимо в тази епоха. По тази причина постиженията на д-р Муун не се ограничават до рамките на религията, а обхващат всички области: образование, философия, наука, религия, медии, изкуства, технологии, взаимопомощ, околната среда, международните афери, семействата, женските и детските права. Названията на организациите които той основава повторно включват думните "световен мир", отразявайки неговата основна мотивация да установи Божия идеал. Всяка от тези организации допринася по накакъв начин към реализирането на идеала за един обединен, мирен свят с център Бог.

Грандиозна и възвишена визия
Много приемат за невероятно това, че д-р Мун започва толкова много дейности и постига такива солиди резултати. Постиженията му растът благодарение на неговата грандиозна визия. Неговото мислене минава отвъд бариерите на обикновенното мислене. Той мисли дори за плодовете които неговите действия ще донесат стотици, дори хиляди години в бъдещето. Как хората да възстановят истинската си връзка с Бог? Как да се премахнат тъмните облаци на грях и зло подчиняващи човечеството в егоистични отношения и разрушителни действия, които ни обичат на непрестанна мизерия? Как да откием пътя към истинак любов и хармония и създадем небесното царство на мир на земята? След години страдание и търсене преп. Мун разкрива фундаменталните закони които могат да изведът човечеството от настоящата тъмнина в един по-светъл свят. Неговите постижения са още по-невероятни имайки в предвид преследването на което е подложен.

Аз мога чистосърдечно да заявя, че силата която го тласка напред е истинската любво. Д-р Муун истински обича Бог, който копнее най-много да види човечеството, Неговите деца, да живеят в мир. Той разбира Божието сърце на болка и тъга наблюдавайки дацата Му да живеят в мизерия, духовно осакатени, заклещени в егоистични стремежи които ги водят надолу и блокират реализирането на техните надежди и мечти. Сан Мьон Муун иска да утеши Божието сърце, така както всяко преданно дете би желало да успокои своя страдащ родител. Едва ли в историята на човечеството е имало друг с такова дълбоко отношение към Твореца и разбиране на Неговото сърце. Преп. Муун наистина обича Бог, познава Неговото сърце и работи за да Го освободи. Той се чувства оговорен като родител за гладните, подтиснатите и бедните... и с решителност поема действия да разреши тези ситуации дори с които другите но могат да си представят да се заемат. Без колебание той обича дори тези индивиди и групи които го преследваха през годините. Защо? Като истински родител той знае, че те го опонират от незнание.

Президентът на Замбия (1964-91), К.Д.Каунда, нарича д-р Муун "Пророк на нашето време". , Движението на преп. Муун е наречено, „Най-успешната нова религия на миналия век” от Изпълнителния директор, на Института за изучаване на Американските религии, Гордън Мелтън. Вестник Ню Йорк Таймс го нарича „Пророк”, „Горящ храст не нуждещ се от плочи” Съжалявам, че не мога по-пълно да представя грандиозните постижения на преп. Муун. Надявам се читателите да изучат по-дълбоко неговата философия, личност и начин на живот. Наистина той е Цар на Мира.

Идва края на историята на злото
Веднъж след като Бог е коронован като Цар на Мира (коронация която преп. Мун извършва за да предаде целия си фундамент като основа на която Бог най-накрая да има фундамента и авторитета да управлява над този свят), всичкото зло на света с център Сатана, което управляваше хилядолетната история, ще загуби основата и оправданието за своето съществуване.Когато доброто господство е установено след церемонията на коронация на Бог и Истинските Родители, може да се чудите, защо изглежда, че Сатана не губи силата си в този свят. Но трябва да премислите отново. Ще ви дам пример с едно дърво.Ако току що сме изкоренили едно хилядолетно дърво. Въпреки че корените му са отрязани листата и клоните са все още зелени и живи. Понеже гледаме света с очите на грешните си навици, дървото ни изглежда зелено и живо. Но неговия живот е всъщност приключил. То няма корени. То ще изгние постепенно. Вие би трябвало да сте забелязали това досега. Нека погледнем вчерашното събитие. Видни президенти на нации дойдоха да прославят и поздравят Истинските Родители (д-р и г-жа Мун) за рождения им ден. Времената се промениха. Вие трябва да видите нещата ясно. Не трябва да се страхувате от тези зелени листа на изкорененото дърво. Трябва да погледнете корените които са извадени от земята. Трябва да чувствате вдъхновение, задоволство и най-вече увереност за това кои сте вие. Епохата преди хилядолетието приключи и започна епохата след хилядолетието. Поради това трябва да сте горди със себе си като лидери на епохата на царството на мира.

Болката на Създателя ни
Още от времето на неподчинението на първите човешки предци, Божието сърце е било изпълнено с неизразима бока като родител който е бил отхвърлен от своите непокорни деца. От както преп. Мун осъзнава това преди десетилетия, той никога не е могъл да се моли без сълзи. Небесния Татко е бил прескърбен поради факта, че Той никога не е имал 3 поколения чисти индивиди и семейства. Нашите благословени семейства трябва да пазят чиста кръвната линия 3 и 4 поколения (да няма изневяра и разводи). В същото време ние трябва да уважаваме човешките права (никога да не нараняваме другия). Трябва да знаем важността да пазим обществените пари и обществената мисия. Трябва също да имаме човешки взаимоотношения на хармония и единство. Това са детайлни инструкции дадени ни от Истинските Родители.

Нация на Космическия Мир до 2012 година
Татко (преподобния Мун) ни даде отговорността на базата на подготвения фундамент. Сега е времето видимо да донесем резултати в района ни; съседството, обществото и нацията. Трябва успешно да изпълним провидението преди 2012 година. Всеки от нас трябва да се фокусира да създаде единство между духа и тялото. Всички благословени семейства трябва да достигнат семейно ниво на съвършенство и бъдат родови месии. Трябва да започнем ХДК движение за да възстановим обществото и спечелим небесната благословия за нацията. Когато физическия свят се промени с център Бог, духовния свят автоматически също ще изпълни своя провиденчески курс. Това е всичко което трябва да знаете, за да разберете провидението. Разберете, че Бог е подготвил всичко за вас. Бог с търпение чака да започнете да действате на базата на учението на Татко.
Прочетете още;
за Второто Пришествие, за Преп. Сан Мьон Мун, неговата биография и Небесната Библия. Светът на Бъдещето- Културата на сърцето ще промени светът, Световна магистрала ще промени коренно живота на планетата, Етика на Бъдещия свят.. бързия упадък на морала...Нова етика, Прокламация за Мир - Божието семейство и мирния свят

1 коментар:

ФЕДЕРАЦИЯ ЗА МИР каза...

В очакване на Второто пришествие на Спасителя има много неразрешени въпроси: Кога ще дойде Второто Пришествие на Христос? Ние живеем във времето на Второто пришествие! Второто пришествие на Исус Христос ше бъде ли края на света? Края на злия-сатанински свят, но началото на Божия свят на добро. Тази трансформация се случва сега! ВСИЧКИ БЕЛЕЗИ ПРЕДИ ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЕ ВЕЧЕ СА ИЗПЪЛНЕНИ, така е според БИБЛИЯТА!

Как реално ще се изпълни обещанието за Последните дни, Второто пришествие и Страшният Съд? Какво се случва при Второто идване на Исус Христос? Първо, много от Християните ще го пропуснат. Защо? (1) Защото идва с ново име, казва Библията. (2) Защото той идва отново чрез раждане от жена, казва Библията. А повечето християни не очакват това. Не са и сериозни да си прочетат Библията внимателно. С други думи, не им стига маслото във светилника.. и докато го напълнят ще пропуснат момента, защото Месията при Второто Пришествие е около 90 години с нас. А Исус казва, че много Християни ще преследват господаря на Второто Пришествие, също както Фарисеите преследваха Исус.

Какво казва Учителя за Второто пришествие на Христос? Какво казват пророците? Има ли нови пророчества? Да има! Който има желание и молитва, ще му се открие!

ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ

Related Posts with Thumbnails